Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

maar

 

sopečný kráter vytvořený výbuchem v zemském povrchu

macerace

 

získávání účinných látek (drog, silic) z čerstvých nebo sušených rostlin dlouhodobým působením rozpouštědel za studena

macerát

 

výluh, výtažek získaný macerací

maces

 

židovský velikonoční nekvašený tenký chléb

macchie

 

neopadavý keřovitý porost v oblasti Středozemního moře

mač

 

sportovní utkání, zápas

mačeta

 

široký dlouhý nůž jihoamerických gaučů

madam

 

paní, zdvořilé oslovení vdané ženy

made in

 

"vyrobeno v; označení země výroby zboží"

madeira

 

"1. dezertní víno; 2. dírkovaná výšivka"

mademoiselle

 

slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy

madona

 

"zobrazení Panny Marie s dítětem; krásná a ctnostná žena"

madras

 

druh bavlny

madrigal

 

"krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby"

madrigalista

 

skladatel nebo pěvec madrigalů

maestoso

 

hud. vznešeně, slavnostně

maestro

 

vžité označení vynikajícího hudebníka nebo pěvce, mistr

mafián

 

člen mafie, mafioso

mafie

 

tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody

mafioso

 

člen mafie, mafián

mág

 

"staroperský kněz; čaroděj"

magacín

 

skladiště

magazín

 

"barevný obrázkový časopis různorodého obsahu; prodejna, obchod, obchodní dům"

magdalénien

 

vyspělá kultura mladšího paleolitu

maggi

 

polévkové koření

magický

 

kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený

magie

 

"kouzelnictví, čarodějnictví; varietní kouzelnický výstup"

magistr

 

"středověká akademická hodnost; akademický titul a) absolventa univerzit a uměleckých vysokých škol, zkratka Mgr.; b) lékárníků, zkratka PhMr."

magistrála

 

"1. dálková komunikace s důležitým dopravním významem; 2. dálkové vedení velmi vysokého elektrického napětí"

magistrát

 

"městský úřad; radnice"

maglajz

 

"pranice, rvačka; zmatek nepříjemnost"

magma

 

přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti

magmatit

 

vyvřelina, eruptivní hornina

magnát

 

"příslušník vysoké šlechty; vlivný boháč"

magnet

 

feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa

magnetický

 

"související s magnetizmem přitahující některé kovy; přitažlivý"

magnetikum

 

látka interagující s magnetickým polem

magnetit

 

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec

magnetizace

 

veličina vyjadřující magnetický stav látky

magnetizér

 

"1. člověk který léčí pomocí magnetizmu; 2. hypnotizér"

magnetizmus

 

vzájemné působení látky a magnetického pole

magnetka

 

magnetická střelka

magnetofon

 

přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci

magnetograf

 

přístroj zaznamenávající změny magnetického pole

magneton

 

jednotka magnetického dipólového momentu

magnetosféra

 

rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem

magnetoskop

 

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér

magnetostrikce

 

změna rozměrů materiálu při zmagnetování

magnetoterapie

 

léčení pomocí magnetu

magnetovec

 

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit

1 2 3 4 5 6 7 8 23 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.