Slova začinajíci na U

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno U

übermensch

 

nadčlověk

ubikace

 

"společná ubytovna; krytý prostor pro zvířata chovaná v zajetí"

ubikvist

 

organizmus, který se může vyskytovat kdekoli a je schopen obývat nejrůznější prostředí

ubikvita

 

schopnost žít v různých podmínkách

ufo

 

Unidentified Flying Object, neidentifikovaný létající objekt, létající talíř

ufolog

 

kdo se zabývá problematikou ufo

ufologie

 

zkoumání ufo

ufon

 

mimozemšťan přilétnuvší na létajícím talíři (ufo)

ugrofinistika

 

obor zabývající se jazyky, historií a kulturou ugrofinských národů (Maďarů, Finů)

uhlohydráty

 

nesprávný výraz pro sacharidy

ucha

 

ruská rybí polévka

ukijoe

 

japonský barevný dřevořez s žánrovou tematikou

ukulele

 

strunný drnkací hudební nástroj

ulán

 

příslušník vojenské jízdy, hulán

ulcerace

 

tvoření vředů, vředovatění

ulkus

 

vřed

ulmifikace

 

půdotvorný proces, při němž se organické zbytky mění v rašelinu, rašelinění

ultimativní

 

"rozhodný, krajní, bezpodmínečný; vydírající"

ultimátum

 

termínovaný kategorický, rozhodující požadavek

ultra-

 

první část složených slov mající význam nad, přes, neobyčejně, krajně

ultrafialový

 

"nacházející se za fialovou barvou spektra; u. záření - záření s vlnovou délkou 100-400 nm"

ultrafiltrace

 

metoda filtrace koloidních roztoků

ultralevicový

 

krajně politicky orientovaný k revolučnímu svržení demokratických institucí

ultramarín

 

"syntetický i přírodní modrý pigment; sytě modrá barva"

ultramontanizmus

 

hájení centralistických zájmů katolické církve a papeže i proti zájmům státním a národním

ultrapravicový

 

krajně politicky orientovaný k omezení demokracie

ultrasonický

 

"ultrazvukový; za hranicí slyšitelnosti lidským uchem"

ultrazvuk

 

"zvuk s frekvencí nad 20 000 hertzů; nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem"

umakart

 

"obchodní značka pro umělý karton; papír vytvrzený pomocí umělé pryskyřice"

umbikulus

 

pupek

umbra

 

tmavé jádro sluneční skvrny

umlaut

 

přehláska

umpire

 

hlavní tenisový rozhodčí a vyvýšené místo, kde sedí

un poco

 

hud. trochu

unanimizmus

 

literárně-estetický směr počátku 20. století prosazující kolektivní soudržnost lidí

unce

 

"1. starověká římská jednotka hmotnosti i mince; 2. středověká jednotka hmotnosti; 3. anglická a americká jednotka hmotnosti"

unciála

 

zaoblené písmo nerozlišující malá a velká písmena

underground

 

"pod zemí, podzemní; neoficiální hnutí nebo kulturní směr, tajný proud; disent, ilegalita, hnutí odporu"

undina

 

"1. vodní víla, rusalka; 2. nádobka na vyplachování oka"

undulace

 

vlnění, vlna

unfér

 

nečestný, nesprávný, nepoctivý, nesportovní, nefér

ungelt

 

"středověký tržní poplatek; místo, kde se takový poplatek vybíral"

uni-

 

první část složených slov mající význam jeden, jednotný

uniat

 

příslušník řeckokatolické církve

unicelulární

 

jednobuněčný

unie

 

spojení, sjednocení, sdružení

unifikace

 

sjednocování, jednotnost

uniforma

 

stejnokroj, jednotné oblečení

uniformita

 

"jednotnost; (vynucená) jednotvárnost, monotónnost"

uniformizmus

 

snaha o jednotnost, uniformitu

1 2 3  >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.