Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

earl

 

titul střední anglické šlechty

eben

 

vzácné tvrdé dřevo černé barvy

ebonit

 

elektricky nevodivá černá tuhá hmota z přírodního nebo syntetického kaučuku

ebulioskopie

 

metoda určování molekulární hmotnosti látek

ebur

 

slonová kost, slonovina

ecce homo

 

ejhle člověk

ecru

 

ekry

ecstasy

 

droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, extáze

ECU

 

European Currency Unit, evropská měnová jednotka

edafon

 

soubor všech organizmů žijících v půdě

edém

 

otok

eden

 

ráj, místo blaženosti

edice

 

"vydání slovesného díla; vydavatelská činnost; vydavatelská sbírka knih,knižnice"

edikt

 

vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos

edikula

 

jednoduchý stavební útvar sestávající z podpor a kladí se štítem

editace

 

příprava, zpracování a úprava textu k tisku

editor

 

"1. vydavatel; 2.program pro pořizování a úpravu textu"

edukace

 

výchova

EEG

 

elektroencefalografie

eem

 

poslední meziledová doba v severoevropské nížině

eféb

 

ve starověkém Řecku označení dospělého jinocha

efebolie

 

pohlavní vztah homosexuálních mužů k mladým chlapcům

efedrin

 

alkaloid užívaný jako lék

efekt

 

"účinek, výsledek; úspěch, dojem"

efektivita

 

účinnost, působivost, efektivnost, eficience

efektivní

 

účelný, účinný

efektivnost

 

účinnost, efektivita

efektní

 

působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt

efemerida

 

vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum

efemérní

 

rychle pomíjející, prchavý

eferentní

 

odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii

efervescence

 

šumění plynu uvolněného z kapaliny

eficience

 

účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita

eflorescence

 

"1. výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy; 2. výkvětek, chorobná změna kůže nebo sliznice"

efod

 

"kněžské roucho; odznak hodnosti a úřadu kněze"

efuze

 

výlev, výtok, unikání

efuzerní

 

marnotratný

efuzivní

 

výlevný, vulkanický

egalitarizmus

 

rovnostářství

egalizace

 

"vyrovnání; úprava tučnosti mléka na požadovaný obsah tuku"

egalizační

 

vyrovnávající

egida

 

"ochrana, záštita; ochranný štít bohyně Athény, aigis"

ego

 

"já; centrum osobnosti"

ego-

 

první část složených slov mající význam já, vztah k vlastní osobě

egocentrický

 

sebestředný, egoistický, sobecký

egocentrizmus

 

v jednání i myšlení pozornost zaměřená na vlastní osobu

egoista

 

sobec, jednající zejm. ve prospěch svých zájmů

egoizmus

 

zdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví

egoteizmus

 

zbožňování sebe

egyptienka

 

latinkové písmo s patkami, jednoduchou kresbou bez výrazného stínování

1 2 3 4 5 6 7 8 17 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.