Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

encefalon

 

mozek

encefalopatický

 

týkající se mozkových chorob

encefaloragie

 

krvácení do mozku

encián

 

hořec

encyklika

 

okružní list, papežský dokument adresovaný všem biskupům

encyklopedie

 

naučný slovník

encyklopedistika

 

tvorba encyklopedií

endemie

 

trvalý výskyt některé choroby v určité oblasti

endemizmus

 

omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území

endocyt

 

útvar uvnitř buňky

endocytóza

 

proces přijímání látek do buňky

endoderm

 

vnitřní zárodečný list živočišného embrya

endofág

 

organizmus žijící a živící se uvnitř hostitele

endofyt

 

rostlinný cizopasník žijící uvnitř hostitele

endogamie

 

"historické společenské pravidlo, podle něhož je uzavírání sňatků přípustné jen v rámci vlastního kmene, skupiny; příbuzenská plemenitba"

endogenní

 

"vnitřní, mající vnitřní příčinu; geol. souvisící s nitrem Země"

endokard

 

blána pokrývající vnitřek srdeční dutiny, nitroblána srdeční

endokrinní

 

týkající se žláz s vnitřní sekrecí, mající schopnost vnitřní sekrece

endokrinologie

 

podobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí

endometritida

 

zánět děložní sliznice

endometrium

 

děložní sliznice

endoparazit

 

cizopasník žijící uvnitř těla hostitele

endoprotéza

 

umělá náhrada kloubu

endorfin

 

bílkovinná látka tvořená v mozku mající účinek morfinu

endoskop

 

optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů

endoskopie

 

vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů

endotermický

 

"pohlcující teplo; doprovázený pohlcováním tepla"

endotermie

 

"1. jev, při němž se spotřebovává teplo; 2. termoregulační schopnost savců a ptáků udržovat stálou tělní teplotu"

endothermie

 

endotermie

enduro

 

"objemová třída motocyklů; terénní závod motocyklů této kubatury"

eneolit

 

pozdní doba kamenná

energeia

 

hybnost, činnost, uskutečnění

energetický

 

"vztahující se k energii; týkající se energetiky"

energetika

 

nauka, průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou, použitím různých forem energie

energický

 

"rozhodný, rázný; plný energie"

energie

 

"míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných přeměnách; činorodost, ráznost, odhodlanost"

energo-

 

první část složených slov mající význam energie, energetický

enervace

 

nervové ochabnutí, vysílení

enervovat se

 

vyčerpávat se, unavovat se

enfant terrible

 

člověk jednající bez ohledu na společenské zvyklosti

engineering

 

poskytování inženýrských služeb

enigma

 

hádanka, záhada, tajemství

enjambement

 

přesah významového celku z jednoho verše do druhého

enkapsulace

 

obalování, opouzdření, etuvování

enkaustika

 

malířská technika užívající barev smíšených s voskem a následného vypálení

enkláva

 

území uvnitř jiného území

enklitikon

 

jaz. příklonka

enkulturace

 

proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře

eno-

 

první část složených slov mající význam víno

enologie

 

nauka o vinařství a o víně

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.