endemizmus

Výraz (slovo) endemizmus a má tento význam:

omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území

Další možné výrazy tohoto slova: endemismusDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: apendektomie, ascendent, ascendentní, dependence, descendence

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.