Slova začinajíci na B

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno B

B.

 

bakalář

baby

 

"kojenec, nemluvně, malé dítě; děvče, milá, holka"

baby doll

 

krátká dámská košilka, obv. noční

babylon

 

"zmatek, chaos, zejm. jazykový; bludiště"

baby-sitting

 

hlídání cizího dítěte za úplatu v bytě dočasně nepřítomných rodičů

bacil

 

"tyčinkový mikrob, tyčinka; lidové označení pro různé choroboplodné mikroorganizmy"

bacilonosič

 

zdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a příp. vylučuje choroboplodné mikroorganizmy

backboard

 

"levobok, levá strana lodi; deska na koš při košíkové"

backdoor

 

v košíkové zadní únik

background

 

"pozadí, původ,zázemí; doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa"

backup

 

kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním

bača

 

pastevec ovcí

baden

 

stratigrafický stupeň miocénu

badge

 

heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém

badland

 

"neúrodná půda; typ krajiny s četnými erozními rýhami, vznikající v oblastech střídání suchých období s prudkými lijáky"

badminton

 

sportovní síťová hra hraná raketou a lehkým opeřeným míčkem

badyán

 

"druh tropického stromu; koření z tohoto stromu užívané do pečiva, likérů"

baganče

 

těžká vojenská nebo pracovní obuv

bagatela

 

"1. maličkost, bezvýznamná věc; 2. drobná hudební skladba"

bagatelizace

 

zlehčování,znevažování,podceňování

bagáž

 

zavazadlo

bageta

 

druh blého pečiva

bágl

 

batoh, ranec

bago

 

"žvanec tabáku; zbytky tabáku"

bagoun

 

"plemeno prasat dokrmovaných na sádlo; tlusťoch"

bagr

 

rypadlo

baháí

 

stoupenec bahaizmu

bahaizmus

 

moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti

baht

 

měnová jednotka Thajska

bachař

 

"1. vězeňský dozorce; 2. účastník loupeže, který hlídá, dává bacha"

baissa

 

"klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě"

bajedére

 

indická tanečnice

bajonet

 

bodák k nasazení na pušku

bajrám

 

muslimský svátek slavený dvakrát ročně

bajt

 

jednotka informace sestávající z osmi bitů

bakalář

 

titul absolventa ucelené části vysokoškolského studia, zkratka Bc., B.

bakalaureát

 

"1. zkouška dospělosti; 2. hodnost bakaláře"

bakarat

 

stará karetní hra

bakelit

 

vytvrzený plast ze skupiny fenoplastů

bakchanálie

 

"antická slavnost k poctě boha vína a úrody; nevázané hýření"

bakchantka

 

"vášnivá, smyslná žena; účastnice bakchanálií, menáda"

bakláž

 

uzávěra přístavu nebo ústí řek pevným nebo plovoucím zařízením

baklažán

 

"mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina; lilek vejcoplodý, patlažán"

bakšiš

 

"spropitné; drobný peníz"

bakteriální

 

související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi

baktericidní

 

usmrcující, ničící bakterie

bakterie

 

kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce

bakterio-

 

první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální

bakteriofág

 

"mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie; bakteriožrout"

bakteriologie

 

nauka o bakteriích

1 2 3 4 5 6 7 8 13 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.