Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

la

 

solmizační slabika pro tón a

label

 

nálepka na zboží

labiále

 

retná souhláska

labializace

 

"tvoření hlásek za podpory rtů; přeměna nezaokrouhlené souhlásky v zaokrouhlenou"

labiální

 

retný, týkající se rtů

labil

 

blb, debil

labilita

 

nestálost, kolísavost

labilní

 

nestálý, vratký, nejistý, nepevný

labiodentála

 

retozubná souhláska

labiovelára

 

zadopatrová souhláska vyslovovaná za podpory rtů

labium

 

"1. ret, pysk; 2. spodní část ústního ústrojí hmyzu"

lablab

 

druh luskoviny z tropické Asie, dolichos

laborant

 

pracovník v laboratoři

laboratizmus

 

ekonomická teorie inspirovaná taylorizmem a technokratizmem

laboratoř

 

výzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna

laborovat

 

"pracovat; mít s něčím nesnáze, těžce něco zmáhat"

labourista

 

člen, stoupenec, přívrženec labouristické strany

labouristický

 

vztahující se k labourizmu, k jeho politice

labourizmus

 

politický směr blízký sociální demokracii a odborovému hnutí

labredor

 

krátkosrstý lovecký pes patřící k anglickým ohařům

labrum

 

horní část ústního ústrojí hmyzu

labyrint

 

"bludiště; stavba s množstvím spletitých chodeb; anat. kanálková část vnitřního ucha"

labyrintektomie

 

chirurgické odstranění labyrintu z vnitřního ucha

labyrintitida

 

zánět vnitřního ucha

lacerace

 

potrhání, rvaní, roztržení měkkých tkání

laceta

 

lesklý ozdobný prýmek na oděv

lacl

 

horní, náprsní část zástěry, kalhot,sukně

lacláče

 

kalhoty s laclem

lacrimoso

 

hud. plačtivě

ladin

 

stratigrafický stupeň alpského triasu

lady

 

dáma z vyšších společenských kruhů, paní

lafeta

 

podvozek hlavně děla

lagoftalmus

 

neschopnost zavřít oko, zaječí oko

lagostoma

 

tvar úst při rozštěpu rtu, zaječí pysk

lágr

 

zajatecký, koncentrační tábor

laguna

 

"vodní plocha uprostřed atolu; pobřežní jezero oddělené od moře písečným valem"

lahar

 

bahenní proud sopečných tufů s převahou vody

laicizace

 

zesvětštění, odstranění vlivu církve, např. ze školství, sekularizace

laický

 

"neodborný; světský, necírkevní"

laik

 

"neodborník; světský člověk; nekněz"

laissez-faire

 

liberální ekonomická zásada: nechte nás konat, nechte nám volnou cestu

lajm

 

plod tropického citrusu, limetka

lajna

 

čára

lajntuch

 

prostěradlo, velký kus látky

lajtka

 

cigareta s menším obsahem nikotinu a dehtu, lehká cigareta

lajtnant

 

poručík

lake

 

druh pryskyřičné látky (z indické smokvoně nebo badyánu smíšená s výměšky samiček červce lakového)

lakmus

 

barvivo z lišejníků, acidobazický indikátor

lakolit

 

pod zemským povrchem utuhlé magmatické těleso tvaru hříbku nebo bochníku

lakonický

 

stručný a výstižný, úsečný

1 2 3 4 5 6 7 8 12 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.