Slova začinajíci na L

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno L

liftovat

 

dodávat míčku horní rotaci, vrchní faleš

liftvan

 

velký kontejner

liga

 

"svaz, sdružení, spolek, spojenectví, aliance; dlouhodobá sportovní mistrovská soutěž"

ligament

 

"vaz, povázka; obvaz, pouto"

ligand

 

koordinovaná skupina iontů nebo molekul

ligatura

 

"spojování, spojení;1. při psaní spojování sousedních písmen; 2. hud. oblouček spojující dvě noty o stejné výšce; 3. lék. podvázání (cévy)"

ligáza

 

třída enzymů katalyzujících syntézu

light

 

"světlo, světlý, jasný; lehký, lehce"

lignát

 

izolační materiál, popř. ohnivzdorný obklad z dřevovláknitého materiálu spojeného cementem

lignifikace

 

dřevnatění

lignin

 

"soubor polymerních sloučenin; způsobuje zdřevnatění buňkové stěny, má antioxidační účinky, působí jako zpevňující materiál"

lignit

 

nejmladší druh hnědého uhlí se zřetelnou strukturou dřeva

lignum

 

dřevo

ligurián

 

člen mužského mnišského řádu, redemptorista

lichen

 

"1. chronické kožní onemocnění, lišej; 2. lišejník"

lichenologie

 

obor zabývající se lišejníky

likér

 

sladký sirupovitý alkoholický nápoj

likr

 

"1. nasycený roztok cukru, probělka; 2. emulze tuku ve vodě k mazání usní"

likus

 

izolační desky s jádrem z kukuřičných oklasků a poddýžkových krajních desek

likvefakce

 

přeměna plynné látky v kapalný stav

likvida

 

souhláska plynná, sonorní, sonantní

likvidace

 

odstranění, vyřízení, zrušení, skončení, usmrcení

likvidátor

 

"kdo provádí likvidaci; úředník pověřený soudem k likvidaci společnosti"

likvidatura

 

oddělení, kde se provádí likvidace (účetních dokladů, škod)

likvidita

 

"platební schopnost, solvence, likvidnost; finanční pohotovost; zaručená, snadná, rychlá možnost zpeněžení"

likvidní

 

"schopný platit; splatný; snadno zpeněžitelný"

likvidnost

 

platební schopnost, solvence, likvidita

likvidus

 

křivka v rovnovážném diagramu udávající začátek krystalizace, popř. tuhnutí slitiny

likvor

 

lék. tekutina

lila

 

bledě fialový, barvy šeřík

lilangeni

 

měnová jednotka Svazijska

liliput

 

"1. zvlášť malý knižní formát, kolibří formát; 2. tech. zvlášť malý závit; 3. nepřirozeně malý člověk nebo jiný tvor, lilipután"

lilipután

 

nepřirozeně malý člověk nebo jiný tvor, liliput

liliputka

 

zakrslé plemeno slepic

liman

 

pobřežní jezero vzduté písečnou kosou a neúplně oddělené od moře

limba

 

vysokohorská borovice

limbický

 

okrajový, opatřený lemem, valem, okrajem

limbus

 

"1. vodorovný dělený kruh úhloměrných přístrojů; 2. předpeklí, podsvětí; 3. okraj, mez, vyvýšený val"

limes

 

opevněná hranice římské říše

limetalimetta

 

druh malých citronů s tenkou slupkou

limetka

 

lajm

limit

 

krajní mez, stanovená nejmenší nebo největší hranice

limita

 

jeden ze základních pojmů matematické analýzy, mez, ke které se proměnná veličina přibližuje

limitativní

 

omezující, omezovací

limitativum

 

limitativní, vymezovací zájmeno (každý, sám, týž, všechen)

limited

 

"omezený; anglické označení společnosti s ručením omezeným, zkratka Ltd."

limitní

 

hraniční, mezní, ještě přípustný

limitovaný

 

"ohraničený; od nebo do nějaké meze, mezní hodnoty"

limnický

 

vnitrozemský, sladkovodní

limnigraf

 

přístroj zaznamenávající řasový průběh výšky hladiny vody

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.