Slova začinajíci na C

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno C

caddie

 

nosič vaku se 14 holemi při golfu

caecum

 

slepé střevo

cache

 

omezená paměť s rychlým dostupem

cajk

 

"1. náčiní, nářadí; 2. pevná bavlněná látka; 3. být v cajku - být v pořádku"

cake-walk

 

tanec amerického (resp. černošského) původu

call girl

 

prostitutka na telefonickou objednávku

callanetics

 

kalanetika

calofrig

 

stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek

calor

 

teplota, teplo, zvýšení teploty zánětlivého ložiska

calta

 

druh koláče, vdolek, placka

calvados

 

jablečný destilát

cambozola

 

plísňový sýr,kombinace camembertu a gorgonzoly

camembert

 

jemný plísňový sýr s výraznou žampionovou příchutí

camera obscura

 

primitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu

camerlengo

 

kardinál komoří, významný představitel římskokatolické církve

camorra

 

"tajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.; dnes neapolská varianta mafie"

campari

 

italský aperitiv

canadair

 

speciální letadlo používané při hašení lesních požárů

cantabile

 

zpěvně

cappuccino

 

kapučíno

capriccio

 

"1. hudební skladba rozmarného rázu; 2. hravý nebo groteskní námět v malbě nebo grafice"

capriccioso

 

rozmarně

caput

 

hlava

caramba

 

hrome!, k čemu!

carizmus

 

systém vlády založený na neomezené moci cara

carmen figuratum

 

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram

cartridge

 

zásobník

carving

 

"řezání, krájení; řezaný oblouk při sjezdovém lyžování"

case-history

 

"detailní zpráva o případu a jeho vývoji; kasuistika"

case-law

 

právo vytvářené precedenty

cash

 

hotové peníze, platba v hotovosti

cash end cerry

 

platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího

cash flow

 

příliv peněz, tok peněz

casting

 

nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí

castrizmus

 

politický systém na Kubě za F. Castra

castrum

 

kastrum

casule

 

kázule

casus

 

případ, důvod

catering

 

objekty na zásobení letadel pokrmy a dalšími potřebami pro cestující

catgut

 

katgut

catch as catch can

 

chyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling

Caudillo

 

španělsky vůdce, označení diktátora Franka

causa

 

kauza

causa sui

 

příčina sebe sama

causerie

 

vtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu

cavatina

 

kavatina

cca

 

cirka

CD

 

compact disc, kompaktní deska, kompakt, cédéčko

CD-ROM

 

"kompaktní disk; přídavné zařízení počítače umožňující čtení kompaktního disku"

cédéčko

 

compact disc, kompaktní deska, kompakt, CD

1 2 3 4 5 6 7 8 11 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.