carmen figuratum

Výraz (slovo) carmen figuratum čteme jako [karmen figurátum] má tento význam:

tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigramDalší slova začinající na písmeno C

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.