Slova začinajíci na Y

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno Y

Yankee

 

"1. rodák, typický obyvatel Nové Anglie; 2. občan USA, typický Američan"

yard

 

britská a americká délková jednotka

yellow fever

 

infekční onemocnění virového původu, žlutá zimnice

yeoman

 

"1. ve středověké Anglii vlastník půdy s právem nosit zbraň; 2. Yeoman - člen gardy britské královny"

yetti

 

sněžný muž

yield

 

výnos cenných papírů v poměru k jejich tržní hodnotě

Ymka

 

Young Men's Christian Association, Křesťanské sdružení mladých mužů

yohimbin

 

johimbin

yo-yo efekt

 

jo-jo efekt

yperit

 

hořčičný plyn, bojová chemická látka

ypsilon

 

tvrdé y

ytterbium

 

stříbrobílý kovový prvek ze skupiny vzácných zemin

yttrium

 

šedavý kovový prvek ze skupiny vzácných zemin

yuppie

 

"označení mladých mužů v USA i v západní Evropě, kteří obchodními transakcemi dosáhli neobyčejného bohatství; nouveau riches"

Ywka

 

Young Women's Christian Association, Křesťanské sdružení mladých žen

yzop

 

jihoevropský polokeř s drobnými květy, pěstovaný jako léčivá bylina a koření

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.