Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

nabob

 

"pyšný, okázale žijící boháč; titul bohatého správce provincie v Indii"

nacionálie

 

osobní údaje

nacionalista

 

stoupenec nacionalizmu

nacionalistický

 

vztahující se k nacionalizmu

nacionalizmus

 

politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa

nacionální

 

národní, vztahující se k veřejnému a politickému životu národa

nacista

 

stoupenec nacizmu

nacizmus

 

"nacionální socializmus; německý národní socializmus A. Hitlera"

nadace

 

"majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel; donace; nezisková, účelová organizace"

nadir

 

astr. podnožník

nafta

 

"frakce získaná destilací ropy; nesprávný název pro ropu"

naftalen

 

aromatický uhlovodík, bílá krystalická látka

naftalín

 

"technický naftalen; prostředek proti molům"

nahejka

 

knuta, karabáč

nahib

 

titul nižšího správního úředníka v islámských zemích

naidka

 

drobný kroužkovec hojně žijící ve sladkých vodách

naira

 

měnová jednotka Nigérie

naivita

 

jednoduchost, bezprostřednost, dětinskost, prostoduchost, naivnost

naivka

 

"prostomyslná, nezkušená dívka; div. představitelka mladistvých dívek"

naivní

 

"dětsky prostý, bezprostřední, prostomyslný, hloupý; výtv. umění úmyslně prostého stylu, obvykle vytvářený samoukem"

naivnost

 

naivita

najáda

 

"vodní nymfa; ploská vodní larva"

ňaňa

 

chůva

nandu

 

pštrosovitý pták

nanizace

 

zmenšování elektronických obvodů i celých součástek

nanizmus

 

trpasličí vzrůst, mikrosomie, nanosomie

nano-

 

"první část složených slov mající význam malost, drobnost, trpaslictví; předpona s významem miliardtina, násobek 10 na -9"

nanosomie

 

trpasličí vzrůst, nanizmus, mikrosomie

nao

 

středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, nef

náos

 

"hlavní kultovní místnost řeckého antického chrámu (cela); místnost řeckého antického domu (megaron)"

napalm

 

rosolovitá zápalná bojová látka

napizmus

 

teorie vysvětlující vznik pásemných pohoří nasouváním příkrovů

narace

 

"zprostředkování děje vyprávěním; dipl. úvodní formule textu uvádějící důvod vydání listiny"

narátor

 

vypravěč

narcista

 

sebezbožňující člověk

narcistní

 

blížící se narcizmu

narcizmus

 

"vyhrocená sebeláska, egocentrizmus; sexuální deviace charakterizovaná zájmem o vlastní tělo"

nargil

 

orientální vodní dýmka, kalián

narko-

 

první část složených slov mající význam narkotikum, narkotický, narkóza

narkolepsie

 

chorobná spavost projevující se záchvaty krátkého spánku

narkomafie

 

organizovaná skupina zabývající se obchodem s narkotiky

narkoman

 

člověk závislý na drogách, narkotikách

narkomanie

 

chorobná touha po narkotikách, drogách a závislost na nich

narkotikum

 

"omamující prostředek, droga; látka užívaná při narkóze; uklidňující, uspávací, bolest tlumící látka, celkové anestetikum"

narkóza

 

celkové znecitlivění organizmu užívané např. při operacích

nartex

 

krytá pravoúhlá předsíň ve starokřesťanské bazilice

narval

 

mořský savec z řádu kytovců

nasciturus

 

dosud nenarozený, ale počatý jedinec

nastie

 

růstové pohyby rostlin způsobené kvantitativní změnou vnějších činitelů (teplo, světlo) působících ze všech stran

natalita

 

"porodnost; demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel; nativita; množivost"

1 2 3 4 5 6 7 8 9  >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.