Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

neoklasicizmus

 

"1. hudební směr první poloviny 20. století; 2. směr výtvarného umění 20. let 20. století; 3. estetické tendence a umělecké směry 20. století, novoklasicizmus"

neoliberalizmus

 

směr neoklasické ekonomie po 2. světové válce

neolit

 

mladší doba kamenná

neologizmus

 

jaz. novotvar

neomorbidita

 

nemocnost novorozenců (do 10 dní po narození)

neomortalita

 

úmrtnost novorozenců (do 10 dní po narození) neomycin, antibiotikum

neomysta

 

novosvěcenec

neon

 

chemický prvek, vzácný plyn

neonacizmus

 

ideologie a politické hnutí navazující na nacizmus a usilující o jeho obnovu

neonatální

 

novorozenecký

neonatoiog

 

dětský lékař zabývající se vývojem a léčbou novorozenců

neonka

 

"1. barevně světélkující akvarijní rybka; 2. barevně svítící výbojová trubice"

neoplasticizmus

 

malířský směr, nejčistší varianta konstruktivizmu

neoplazma

 

nádor, novotvar

neopren

 

pružná syntetická pryž užívaná na výrobu ochranných obleků, např. pro potápění, windsurfing, jachting

neorealizmus

 

umělecké směry počátku 20. století

neorenezance

 

historizující tendence poslední třetiny 19. století, novorenezance

neotektonika

 

obor geologie zkoumající čtvrtohorní tektonické pohyby a jimi vzniklé struktury

neotenie

 

"pohlavní dospělost larev některých živočichů; pohlavní dospělost dosažená v raném období individuálního vývoje rostlin"

neovulkanit

 

výlevná hornina třetihorního a čtvrtohorního stáří

neozoikum

 

geologická éra zahrnující třetihory a čtvrtohory, kenozoikum

nepotizmus

 

zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení

neptunizmus

 

hypotéza o vzniku všech hornin a celé planety Země mechanickými a chemickými pochody z vodních roztoků

neritický

 

příslušný k předbřežnímu pásmu od čáry odlivu k okraji pevninského šelfu

nervizmus

 

teorie zdůrazňující základní význam nervstva

nervní

 

citlivý, mající jemné nervy

nervozita

 

nervová slabost, zvýšená dráždivost, popudlivost, úzkost, duševní neklid

nescafé

 

rozpustná zrnková káva

nestor

 

nejstarší osoba v dané společnosti

nestorián

 

"stoupenec učení biskupa Nestoria o dvojí přirozenosti Ježíše Krista; člen Apoštolské církve východu"

nešpory

 

odpolední nebo podvečerní pobožnost

netiquette

 

pravidla slušného chování na počítačové síti, síťová etiketa

netto

 

"čistý; čistá hmotnost; čistý příjem ( po odečtu nákladů)"

netware

 

firemní název softwaru pro počítačové sítě

neuma

 

notová značka raného středověku

neuralgie

 

bolest nervového původu, záchvatová bolest v průběhu nervu

neurastenie

 

nervová slabost, vyčerpání

neurastenik

 

člověk trpící neurózou, neurotik

neurit

 

výběžek nervové buňky

neuritida

 

zánět nervu

neuro-

 

první část složených slov mající význam nervový

neurocyt

 

nervová buňka

neurodermatitida

 

zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním

neuroendokrinologie

 

vědní obor studující vztahy mezi nervovou soustavou a hormonální sekrecí

neurofibrila

 

jemné vlákno nervových buněk

neurogenní

 

vycházející z funkce nebo poruchy nervové soustavy

neurochirurgie

 

obor zabývající se chirurgií nervové soustavy

neurokrinie

 

produkce hormonů nervovými buňkami

neurologie

 

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nemocí nervové soustavy

neurom

 

nádor z nervových vláken, popř. buněk

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.