Slova začinajíci na N

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno N

nomotetický

 

odhalující zákony vývoje

non-

 

první část složených slov mající význam ne, ne-

non plus ultra

 

nepřekonatelný, nepředstižitelný

non sequitur

 

"nevyplývá; chyba v uvažování"

non troppo

 

hud. ne příliš

nona-

 

první část složených slov mající význam devět, devítinásobný

nóna

 

"devátý stupeň diatonické stupnice; interval tvořený rozdílem devíti stupňů diatonické stupnice"

nonet

 

hud. komorní skladba pro devět nástrojů nebo hlasů

noneto

 

soubor devíti hráčů nebo zpěváků komorní hudby

non-fiction

 

literární žánr na rozhraní románu a reportáže

nonius

 

pomocné měřítko k určení menších zlomků, dílků hlavního měřítka, vernier

nonkonformita

 

chování neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti

nonkonformizmus

 

"nonkonformita; nepodřizování se obecným normám, pravidlům; nepřizpůsobivost; odchylnost v myšlení nebo chování"

nonkonformní

 

neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti

nonoda

 

elektronka s devíti elektrodami

nonparej

 

stupeň velikosti písma o šesti bodech

nonsens

 

"nesmysl, vnitřně sporný výraz; liter. lyrický žánr podobný grotesce"

nonstop

 

"non-stop - nepřetržitý; nepřetržitě fungující zařízení"

nonšalance

 

nenucenost, neformálnost, nedbalost, bezstarostnost

nonvalér

 

"znehodnocený (např. inflací) cenný papír, papírové peníze; umělecky nehodnotné dílo; neprodejné, bezcenné zboží; neschopný, bezvýznamný člověk"

nonverbální

 

neverbální, bez použití řeči, slov

nóny

 

v římském kalendáři 5. nebo 7. den v měsíci

noosféra

 

sféra vlády rozumu

noradrenalin

 

hormon dřeně nadledvinek, norepinefrin

nordický

 

severský

nordistika

 

věda zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů severní Evropy

norepinefrin

 

hormon dřeně nadledvinek, noradrenalin

norik

 

plemeno chladnokrevných koní

norma

 

"všeobecně závazné pravidlo, předpis; mat. n. vektoru - velikost, délka vektoru"

normál

 

"standard, etalon; průměr, průměrný, pravidelný stav"

normála

 

přímka kolmá k tečně (tečné rovině) v bodě dotyku, kolmice

normalita

 

stav, chování a jednání odpovídající normám

normalizace

 

"1. uvedení vzájemných vztahů do souladu s přijatými normami; 2. stanovení technických předpisů (norem)"

normální

 

"běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný; představující normu"

normativ

 

předpis, ustanovení, pravidlo

normativní

 

určující závaznou normu

normo-

 

první část složených slov mající význam norma, normalizace, normální

normovaný

 

"stanovený předpisy, plánem; opatřený normou"

nosce te ipsum

 

poznej sebe sama

nostalgie

 

teskná touha, stesk

nostrifikace

 

uznání platnosti zahraničního oprávnění, vysvědčení, diplomu, potvrzení na domácím území

nostro

 

účet banky pro zúčtování bankovních operací se zahraničím

nota

 

"grafická značka pro tón; nápěv; základní ráz"

nóta

 

oficiální sdělení jednoho státu druhému diplomatickou cestou

notabene

 

mimoto, dokonce, a to

notabilita

 

významná osobnost, hodnostář

notábl

 

pozoruhodný, význačný člověk

notafilie

 

"sbírání papírových platidel; nauka o nich"

notář

 

právník pověřený státem k určitým právním úkonům

notebook

 

typ malého přenosného osobního počítače

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.