Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

O.K.

 

"prima, v pořádku; souhlas"

oáza

 

"v poušti místo s vodou a bujnějším porostem obvykle osídlené; klidné místo uprostřed ruchu"

obdukce

 

pitva

obedience

 

církevně správní podřízenost nižších duchovních vyšším

obelisk

 

sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončený nízkým jehlanem

obezita

 

otylost

obezlička

 

"zbavování se osobní odpovědnosti za nějaký čin; formální výmluva"

obézní

 

otylý

objekt

 

předmět, věc

objektiv

 

spojná optická soustava, základní část optických přístrojů

objektivita

 

"věcnost, předmětnost; spravedlnost, nestrannost"

objektivizace

 

snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace

objektivizmus

 

nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru

objektivní

 

"týkající se objektu, věcný; nestranný, neutrální; neosobní"

objektivový

 

týkající se objektivu

objektový

 

"týkající se věcí, prvků, objektů samých; předmětový"

oblace

 

"darování, poskytování darů; dar"

oblát

 

osoba, které je učiněna nabídka

obligace

 

"závazek, povinnost; cenný papír s jednoznačně určeným úrokem"

obligátní

 

"nutný, povinný, závazný, obligatorní; obyčejný, obvyklý"

obligatorní

 

závazný, nutný, obligátní

obligo

 

závazek, odpovědnost, povinnost

obliterace

 

"znehodnocení (přepsáním, razítkem); umoření, splacení závazku; uzávěr průsvitu (např. cév)"

oblomovština

 

váhavost, trpné poddávání se

obnubilace

 

mrákotný stav, ztráta vědomí, mdloba, bezvědomí

obol

 

"starořecká drobná mince; nepatrná peněžní částka"

obr-

 

první část složených slov mající význam velký, nadřízený, vrchní

obscenita

 

nemravnost, necudnost, oplzlost, obscénnost

obscénní

 

nemravný, nestydatý, oplzlý

obsedantní

 

nutkavý, vtíravý

observace

 

"pozorování, dohled; měření"

observance

 

"zvykem zachovávaná pravidla; zachovávání obvyklých řeholních zvyklostí"

observatoř

 

pozorovací stanice

obsese

 

nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa

obsidián

 

přírodní sopečné tmavé sklo vzniklé rychlým tuhnutím magmatu na zemském povrchu

obsignace

 

"1. soudní zapečetění; 2. potvrzení, souhlas, zvolení"

obskurní

 

"bezvýznamný, zapadlý, pokoutní; nekalý, temný, podezřelý; mravně závadný"

obskurnost

 

"bezvýznamnost; nekalost, mravní závadnost"

obstinace

 

tvrdohlavost, umíněnost

obstipace

 

zácpa

obstrukce

 

"snaha zmařit něčí jednání; uzavření průsvitu, neprůchodnost"

obverze

 

ne vždy platný úsudek, závěr

oceáno-

 

první část složených slov mající význam oceán, moře, mořský

óda

 

oslavná lyrická báseň

odaliska

 

otrokyně v harému sloužící sultánovým ženám

odér

 

"1. vůně; 2. pach, zápach"

ódium

 

opovržení, hana

odo-

 

první část složených slov mající význam cesta

odon-

 

první část složených slov mající význam zuby, zubní

odorizace

 

přidávání ostře páchnoucích látek do topných plynů k signalizaci úniku těchto plynů

1 2 3 4 5 6 7 8 9  >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.