Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

oranžáda

 

pomerančová limonáda

oranžerieoranžérie

 

skleník pro přezimování teplomilných rostlin

orátor

 

"řečník, autor řečí; zástupce panovníka u cizí vlády"

oratorium

 

"vokálně-instrumentální hudební skladba; modlitebna, oratoř"

oratorní

 

"vztahující se 1. k oratoriu; 2. k oratoři"

oratoř

 

modlitebna, vyšší oddělené místo v kostele, oratorium

orbis

 

svět

orbis pictus

 

svět v obrazech

orbita

 

"1. očnice; 2. oběžná dráha kosmických těles"

orbital

 

"vlnová funkce jednoho elektronu; oblast nejpravděpodobnějšího výskytu elektronu"

orbitální

 

"1. očnicový; 2. týkající se oběžné dráhy"

ordál

 

boží soud

order-papír

 

papír na řad, cenný papír vystavený na jméno, doložka na řad umožňuje jeho převedení na jinou osobu

ordinace

 

"1. vyšetření a stanovení postupu léčení; místnost, kde lékař provádí ordinaci; 2. pověření duchovní službou, úřadem"

ordinariát

 

"1. katolický, duchovní úřad s pravomocí diecézního biskupa; 2. druh řádné vysokoškolské profesury"

ordinárium

 

celoroční liturgické předpisy

ordinární

 

"všední, obyčejný; hrubý, nízký; vulgární, sprostý"

ordo

 

"řada, hodnost, třída, stav; řád (rytířský, duchovní)"

ordonance

 

"vojenský posel, spojka, sluha ; předpis"

ordovik

 

útvar starších prvohor

ordre

 

"nařízení, příkaz; prostředek; pořádek, režim"

ordre-

 

první část složených slov mající význam příkaz, nařízení

ordre du coeur

 

"řád srdce; důvody mimo rozum, věc citu a víry"

orebité

 

jedno z křídel husitského hnutí

oregano

 

usušená nať dobromyslu užívaná jako koření

orfizmus

 

"1. stoicizmu blízké učení o blaženosti na onom světě, dovolávající se orfea; 2. směr výtvarného umění přibližující malířství hudbě a poezii"

orgán

 

"1. část organizmu mající určitou funkci, ústrojí; 2. osoba pověřená výkonnou mocí; 3. prostředník k projevení vůle, názoru (instituce, časopis)"

organdy

 

řídká tkanina plátnové vazby z volněji kroucené bavlněné nebo směsové příze, s tuhou a preturou, organtýn

organela

 

buněčná součást

organicizmus

 

vysvětlování společenských procesů biologickými zákonitostmi živých organizmů

organický

 

"ústrojný, živý; související s organizmem; účelně uspořádaný"

organika

 

skladba vnitřně uspořádaných složek

organista

 

varhaník

organizace

 

"sdružení osob; účelné uspořádání, správa, organizování; způsob uspořádání"

organizmus

 

"1. ústrojí, ústrojenství; 2. živá bytost, jedinec; 3. uspořádaný a účelně složený celek"

organizovat

 

"účelně uspořádat, připravit; sdružit, sdružovat určitým řádem za jistým účelem"

organo-

 

první část složených slov mající význam orgán, orgánový, organický

organogeneze

 

vznik a vývoj orgánů skládajících tělo živého jedince

organoleptika

 

metoda smyslového posuzování potravin

organolit

 

nerost organického původu

organon

 

nástroj, prostředek myšlení a bádání

organtýn

 

řídká tkanina plátnové vazby, z volněji kroucené bavlněné nebo směsové příze, s tuhou apreturou, organdy

organum

 

raná forma vícehlasého zpěvu

orgazmus

 

sexuální vyvrcholení, vrchol pohlavního vzrušení

orgiazmus

 

vytržení (zejm. náboženské), vyvrcholení orgií

orgie

 

"vzrušené náboženské obřady, slavnosti; výstřední zábava, nevázanost, prostopášnost"

orchestr

 

sbor hudebníků hrajících na různé nástroje

orchestra

 

místo pro výstupy sboru (chóru) v antickém divadle

orchestrace

 

instrumentace

orchestrion

 

mechanický hudební hrací stroj napodobující zvuk orchestru

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.