Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

otium

 

klid, nečinnost

oto-

 

první část složených slov mající význam ucho, popř. sluch

otolit

 

ušní kámen, tělísko v rovnovážném ústrojí ryb

otologie

 

ušní lékařství, otiatrie

otopexe

 

chirurgická plastická operace spočívající v přitažení odstávajících ušních boltců

otorinolaryngologie

 

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob

otoskopie

 

vyšetření zevního a středního ucha zrakem pomocí zrcátka

ottocento

 

období italského umění v letech 1800-1900

ouguiya

 

měnová jednotka Mauretánie

outgoing

 

vycházející ven, výstup, výdaj, náklady

outor

 

část lodního trupu v místě přechodu lodního dna do boku lodi

output

 

"výstup, výsledek výroby, výtěžek, produkce; výstupní informace, výstup dat"

outsider

 

"nevýznamný, nerozhodující subjekt; člověk vyřazený ze společnosti; někdo, s kým se nepočítá"

ouvertura

 

předehra

ovace

 

veřejně a nadšeně vyjádřená pocta

ovari-

 

první část složených slov mající význam vaječník, vaječníkový, vejce

ovarium

 

"1. vaječník; 2. dutá část pestíku obsahující vajíčka, semeník"

overal

 

ochranný oblek, kombinéza

overlock

 

entlovací, obnitkovávací stroj

oviparie

 

vejcorodost

oviviparie

 

vejcoživorodost, ovoviviparie

ovocyt

 

buňka vznikající během zrání vajíčka, oocyt

ovogamie

 

způsob pohlavní o rozmnožování, oogamie

ovogeneze

 

vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, oogeneze

ovomaltina

 

obchodní název dietetického přípravku ze sladu, vajec, mléka a kakaa

ovomukoid

 

mukoid nacházející se ve vaječném bílku

ovosféra

 

samičí pohlavní buňka, oosféra

ovoviviparie

 

vejcoživorodost, oviviparie

ovulace

 

uvolnění zralého vajíčka schopného oplodnění z vaječníku

ovum

 

vejce, vaječná buňka

oxid

 

sloučenina chemického prvku s kyslíkem, kysličník

oxidace

 

snižování počtu elektronů v atomech nebo iontech, okysličování

oxidant

 

oxidační činidlo

oxy-

 

první část složených slov mající význam kyslík, kyselý

oxygen

 

kyslík, oxygenium

oxygenace

 

okysličení

oxygenium

 

kyslík, oxygen

oxygenoterapie

 

léčba kyslíkem

oxymbron

 

básnický přívlastek významem zdánlivě odporující významu slova, které rozvíjí

ozo-

 

první část složených slov mající význam vzduch

ozon

 

bezbarvý charakteristicky páchnoucí plyn obsahující v molekule tři atomy kyslíku, trikyslík

ozonizace

 

"1. přeměna kyslíku na ozon; 2. působení ozonem na nějakou látku, dezinfekce vody ozonem"

ozono-

 

první část složených slov mající význam ozon, ozónový

ozonosféra

 

část stratosféry s vysokou koncentrací ozonu

1 2 3 4 5 6 7 8 9  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.