Slova začinajíci na O

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno O

odorizovat

 

"provádět odorizaci; dodávat něčemu vůni"

odysea

 

"bludná pouť; složité pestré životní osudy"

ofenziva

 

útočná činnost, útok

oferent

 

osoba, činící nabídku jiné osobě

oferta

 

nabídka, návrh

ofertorium

 

část katolické mše, obětování

oficialita

 

"úřední ráz, úřední povaha; oficiální jednání"

oficiální

 

úřední, oficiální, formální

oficína

 

dílna nebo pracovna (holičská, lékárnická)

oficiózní

 

poloúřední

oficír

 

"důstojník; správce"

oficium

 

"povinná denní modlitba římskokatolických řeholníků a kleriků; církevní úřad papežské kurie; povinnost"

ofina

 

rovně zastřižené vlasy učesané do čela

ofio-

 

první část složených slov mající význam had, hadí

ofis

 

"kancelář, úřad; v hotelu místnost pro personál; v restauraci místnost mezi kuchyní a jídelnou"

ofrankovaný

 

"poštovně vyplacený; opatřený poštovní ceninou"

ofsajd

 

postavení mimo hru

ofset

 

přenosný rotační tisk z plochy

oftalmo-

 

první část složených slov mající význam oko, oční

oftalmologie

 

oční lékařství

oftalmoskop

 

přístroj k vyšetřování očního pozadí

ogival

 

gotický lomený oblouk

ohm

 

jednotka pro elektrický odpor

ochlokracie

 

vláda lůzy

oidipovský

 

podvědomě orientovaný k rodiči opačného pohlaví a proti rodiči stejného pohlaví

oikonymum

 

místní jméno, jméno sídliště

oikumena

 

"známá část světa u antických Řeků; souhrn oblastí trvale obývaných lidmi"

oiomantie

 

věštění z letu ptáků

okarína

 

lidový dechový nástroj vejčitého tvaru z pálené hlíny

okaze

 

výhodná příležitost k nákupu

okazionalizmus

 

názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného

okcident

 

Západ, západní svět, západní civilizace

okcidentál

 

jeden z umělých jazyků

okcidentální

 

západní, vztahující se k okcidentu

okluze

 

"uzavření, skus; jaz. závěr (uzavření cesty výdechovému proudu při výslovnosti některých souhlásek); proces uzavírání teplého sektoru frontální tlakové níže"

okluziva

 

závěrová souhláska

okluzor

 

prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti

okr

 

nerostné nebo umělé barvivo žluté až hnědé barvy

okta-

 

první část složených slov mající význam osm, osminásobný

oktaedr

 

osmistěn

oktant

 

"1. astronomický přístroj k určení zenitových vzdáleností kosmických těles; 2. jedna z osmi částí prostoru získaných rozdělením třemi navzájem kolmými rovinami;obvyklý, ale nesprávný název pro nasycený uhlovodík s osmi atomy uhlíku, obsažený v různých frakcích benzinu a petroleje"

oktáv

 

"1. osmidenní slavení svátků; osmý den po nich; 2. formát papíru nebo knihy s rozměrem poloviny kvartu, osmerka"

oktáva

 

"1. osmá třída osmiletých středních škol; 2. řada osmi tónů diatonické stupnice, interval mezi prvním a osmým tónem v ní; 3. osmiveršový básnický útvar, stance"

oktavon

 

míšenec černého a bílého plemene s podílem 1/8 negroidní krve

oktet

 

hud. komorní skladba pro osm nástrojů nebo hlasů

okteto

 

soubor osmi hráčů nebo zpěváků komorní hudby

oktogon

 

"1. osmiúhelník; 2. centrální stavba na půdorysu osmiúhelníka"

oktosylab

 

osmislabičný verš

oktrojovaný

 

vnucený, nařízený

oktrojovat

 

vnucovat, vnutit

1 2 3 4 5 6 7 8 9  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.