Slova začinajíci na F

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno F

fa

 

solmizační slabika pro tón f

fabion

 

zaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou

fábor

 

"ozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu"

fabrika

 

továrna

fabrikovat

 

"vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace"

fabulace

 

vymýšlení příběhů, tvoření děje

fabule

 

"souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh"

fabulovat

 

tvořit fabuli, vymýšlet si

facelifting

 

zákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje

face-to-face

 

tváří v tvář, přímý kontakt

facie

 

"1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka"

facile

 

hud. lehce

facilitace

 

usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity

facility

 

"zařízení, vybavení; ekon. platební prostředky, které lze získat jako devizový úvěr"

factoring

 

způsob financování dodavatelských činností, kdy jedna firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek druhé firmy

fader

 

prolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery

fading

 

"únik; kolísání, slábnutí intenzity signálu"

fádní

 

nezajímavý, nudný, stejnotvárný

faeton

 

"lehký kočár; typ sportovní karoserie se sklápěcí střechou"

fág

 

vir, jehož hostitelem jsou bakterie, bakteriofág

fago-

 

první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící

fagot

 

dřevěný dechový hudební nástroj

fagotrofie

 

pohlcování organizmů nebo jejich částí jiným živočichem

fail

 

selhání, neúspěch

fair play

 

hra podle pravidel, čestné jednání

fairový

 

férový

fajáns

 

druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika

fajé

 

tužší mírně lesklá hedvábná tkanina s příčným rypsovým žebrováním

fajn

 

"příjemně, pěkně, dobře; příjemný, pěkný"

fajnšmekr

 

znalec fajnovostí, labužník

fakír

 

"v islámském světě žebrák; v Indii náboženský asketa"

fako-

 

první část složených slov mající význam oko, oční

faksimile

 

"1. napodobenina, věrná kopie originálu; 2. druh obrazového přenosu"

fakt

 

skutečnost, událost, skutek, ověřený jev

fakticita

 

povaha toho, co existuje jako fakt

faktický

 

"skutečný, opravdový; věcný"

faktografičnost

 

"pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení;jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu"

faktografie

 

"popis jevů; shromažďování údajů"

faktor

 

"1. činitel, zprostředkovatel; 2. síla uplatňující se v nějakém procesu"

faktoriál

 

mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla

faktum

 

fakt

faktura

 

doklad o koupi a prodeji

fakule

 

"1. pochodeň; 2. světlé, nepravidelné, vláknité útvary kolem slunečních skvrn"

fakulta

 

část vysoké školy v čele s děkanem, někdy také samostatná vysoká škola

fakultativní

 

nezávazný, nepovinný, volitelný, možný

falanga

 

"1. starověký bojový šik; 2.článek prstu"

falc

 

"1. opevněné sídlo panovníků; území odtud spravované; 2. záhyb, drážka, žlábek; ohyb, přehyb, lom"

fald

 

záhyb, řasa

faleristika

 

pomocná věda historická zabývající se řády a vyznamenáními

falický

 

týkající se mužského pohlavního údu, falu

1 2 3 4 5 6 7 8 14 >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.