fakt

Výraz (slovo) fakt a má tento význam:

skutečnost, událost, skutek, ověřený jev

Další možné výrazy tohoto slova: faktumDalší slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: artefakt, fakticita, faktický, faktografičnost, faktografie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.