Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

gabardén

 

jednobarevná látka, obv. z vlněné česané příze, s jemnými šikmými vroubky

gabarit

 

"průjezdný (železniční) profil; největší přípustné rozměry nákladu na otevřeném železničním voze v obryse průjezdného profilu"

gábl

 

"svačina, něco k zakousnutí; gáblík"

gáblík

 

"gábl; svačinka"

gadža

 

romské označení neromského spoluobčana

gag

 

prvek situační komiky

gajdoš

 

na východní Moravě hráč na gajdy, dudák

gajdy

 

dudy

gala

 

slavnostní, sváteční

gala-

 

první část složených slov mající význam (okázale) slavnostní, gala

galaktický

 

související s galaxií

galakto-

 

první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-

galaktóza

 

složka mléčného cukru, sacharid

galán

 

"nápadník, milenec; dvorný muž"

galanterie

 

"zdobné módní a dárkové zboží; drobné spotřební, zvl. krejčovské zboží nebo obchod s ním"

galantina

 

"jemná paštika z mletého masa; vykostěné maso z drůbeže nebo zvěřiny plněné masitou nádivkou, uvařené a podávané za studena"

galantnost

 

pozornost, zdvořilost vůči ženám

galaparty

 

slavnostní společenská schůzka se zábavou a pohoštěním, obv. oficiální povahy

galaxie

 

gravitačně vázaná hvězdná soustava až stovek miliard hvězd

galea

 

součást ústního ústrojí hmyzu

galej

 

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra

galeje

 

"těžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích; nepříjemná, těžká, otrocká práce"

galenika

 

galenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky

galenit

 

"nerost kovového vzhledu; ruda olova"

galeona

 

středověká velká třístěžňová válečná plachetnice

galeota

 

malá rychlá galej, obv. pobřežní

galéra

 

stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci,galej

galerie

 

"1. prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek; 3. sbírka výtv. děl, instituce, která je shromažďuje a vystavuje 4. vyvýšené řady sedadel v divadle; 5. štola ve velké hloubce k jímání podzemní vody; 6. podzemní chodba; 7. skalní římsa"

galerista

 

subjekt, který se stará o program, provoz a ekonomické využití galerie, eventuálně i majitel galerie

galerka

 

"1. galerie; 2. ozdobná polička; 3. Podsvětí"

galicizmus

 

jazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený

galimatyáš

 

zmatenina, zmatená směs, slátanina

galion

 

zobákovité zakončení přídě novodobých plachetnic s dekorativní figurínou

galizace

 

"úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování"

galo-

 

"první část složených slov mající význam 1. týkající se starověké Galie, Galů, galský; 2. týkající se Francie, Francouzů, francouzský"

galon

 

americká jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l

galop

 

"kalup; cval; rychlý tanec, kvapík; rychlý, těžký průběh"

galoše

 

gumové boty

galování

 

"úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galizace"

galuska

 

speciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek

galvanický

 

elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí

galvanizace

 

"1. elektrolytické pokovování; 2. léčba galvanickým proudem, galvanoterapie"

galvanizovna

 

dílna, kde se provádí galvanizace

galvano-

 

první část složených slov mající význam galvanický

galvanografie

 

elektrolytický způsob hlubotisku

galvanokaustika

 

elektrolytické leptání kovů

galvanometr

 

přístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí

galvanostegie

 

galvanické nanášení kovových povlaků

galvanotaxe

 

orientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem

galvanotypie

 

elektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků

1 2 3 4 5 6 7 8 12 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.