galerie

Výraz (slovo) galerie má tyto významy:

  • 1. prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek
  • 3. sbírka výtv. děl, instituce, která je shromažďuje a vystavuje 4. vyvýšené řady sedadel v divadle
  • 5. štola ve velké hloubce k jímání podzemní vody
  • 6. podzemní chodba
  • 7. skalní římsa

Další možné výrazy tohoto slova: galérieDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: galea, galej, galeje, galenika, galenit

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.