Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

a-

 

"předpona záporu, ne-; neexistence něčeho"

á

 

po, za (po x kusech, za y korun)

a capella

 

vokální skladba bez instrumentálního doprovodu

a contrario

 

"v protikladu; protiva"

a dato

 

ode dne vystavení, ode dne vydání

á fond perdu

 

na účet ztrát,odepsaná pohledávka

á jour

 

neopožďovat se, být hotov, být v pořádku

á konto

 

na účet

á la

 

jako, podle, po způsobu

á la carte

 

podle jídelního lístku

a posteriori

 

pozdější, později, ze zkušenosti

a priori

 

předem, před, pouze z rozumu

á propos

 

mimochodem, abych nezapomněl

a vista

 

na viděnou, tj. bez lhůty, netermínovaný (inkaso, vklad, směnka)

a. Chr. (n.)

 

ante Christum (natum)

a. m.

 

ante meridiem

ab initio

 

od začátku

ab ovo

 

od počátku (od vejce)

abak

 

"1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů"

abaka

 

manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků

abandon

 

vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady

abaton

 

část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným

abatyše

 

představená ženského kláštera některých řádů

abaxiální

 

odvrácený od osy, stonku

abázie

 

neschopnost chůze

abbé

 

katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu

abdérita

 

zaostalý, omezený člověk

abdikace

 

"vzdání se úřadu, trůnu; odstoupení z funkce"

abdomen

 

"břicho, podbřišek; zadeček členovců"

abdominální

 

břišní

abdukce

 

odtažení, odchýlení, upažení

aberace

 

"odchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu"

abgébovat se

 

"s někým si zadávat, špinit se; ztrácet čas zbytečným jednáním"

abiogeneze

 

samoplození, teorie vzniku živého z neživého

abionóza

 

vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

abiotický

 

"neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí"

abiturient

 

absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

abjudikace

 

"zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí"

abjurace

 

"veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha"

ablace

 

"snesení, odnětí, snětí, odchlípení;odtávání sněhu, ledovce, meteoritu"

ablaktace

 

"1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení"

ablativ

 

pád vyjadřující východisko,odluku

ablaut

 

střídání samohlásek v kmeni slova, alternace

ablegace

 

vypovězení,vyobcování

abnormalita

 

"nenormalita; zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost"

abnormální

 

nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu

abolice

 

"zastavení soudního řízení udělením milosti; zrušení zákona"

abolicionizmus

 

"hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví; hnutí usilující o zrušení trestu smrti; abolicizmus"

abonent

 

předplatitel

abonmá

 

předplatné, předplacení, subskripce

1 2 3 4 5 6 7 8 30 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.