Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

adut

 

karetní trumf

advekce

 

přenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře

advent

 

"příchod; doba duchovní přípravy na Vánoce v období čtyř týdnů před svátky; doba očekávání, naděje"

adventista

 

člen křesťanského společenství zdůrazňujícího očekávání druhého příchodu Ježíše Krista na svět

adventivní

 

"zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě; náhodný, přídavný,náhradní"

adventizmus

 

křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

adventní

 

předvánoční

adverbální

 

závislý na slovese

adverbium

 

příslovce

advocatus diaboli

 

"ďáblův advokát; obhájce špatné věci"

advokacie

 

"instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení;obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho"

advokát

 

"právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce"

aeon

 

dlouhé období dějin, éra, věk

aerace

 

větrání, provzdušňování

aero

 

aeroplán, letadlo

aero-

 

první část složených slov mající význam vzduch nebo letadlo

aerobie

 

sportovní náčiní, létající plastový kroužek

aerobik

 

komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu

aerobní

 

vyžadující k životu kyslík

aerobus

 

velkokapacitní dopravní letadlo

aerodrom

 

letiště

aerodyn

 

letadlo těžší než vzduch (letoun, vrtulník)

aerodynamický

 

"1. týkající se aerodynamiky; 2. upravený tak, aby snadno překonával odpor vzduchu"

aerodynemika

 

nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech

aerofon

 

vzduchový hudební nástroj

aerologie

 

nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře

aeromechanika

 

nauka zabývající se zákony mechaniky plynů, tj. vlastnostmi a pohyby plynů

aeronautika

 

letectví, vzduchoplavba

aeronomie

 

nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace

aeroplán

 

letadlo, aero

aerosol

 

disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu

aerostat

 

letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)

aerostatika

 

součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil

aerotrlangulece

 

triangulace pomocí leteckých snímků

afagie

 

neschopnost polykat

afakie

 

chybění čočky v oku

afázie

 

ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku

afekce

 

"1. citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení; 2. vliv, náklonnost;3. postižení chorobou"

afekt

 

neodpovídající přehnaná reakce,vzrušení, citové rozrušení

afektovanost

 

přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita

afektovaný

 

strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající

afélium

 

"1. odsluní; 2. nepříznivé okolnosti"

afemie

 

neschopnost mluvit

aféra

 

"případ, skandál; zveřejnění události vyvolávající pohoršení, vyšetřování,zájem masmédií"

aferentace

 

přenos informací z periferie do centra

aferentní

 

přenášející, dopravující, dodávající do centra

aférista

 

osoba často zapletená do afér nebo působící aféry

affebile

 

přívětivé, mile, vlídně

affettuoso

 

s citem, náruživě

affidavit

 

místopřísežné prohlášení

1 2 3 4 5 6 7 8 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.