Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

abúzus

 

nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání

abysál

 

část oceánského dna v hloubce 2-6 km

abysální

 

hlubinný

accelerando

 

postupně zrychlovat, stále rychleji

accentato

 

důrazně

acetát

 

octan

aceton

 

nejjednodušší keton, dimetylketon, rozpouštědlo

acetonurie

 

vylučování ketonů močí, ketonurie

acetylen

 

nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn

acidifikace

 

okyselení

acidita

 

kyselost

acidní

 

kyselý

acidobazický

 

vztahující se na kyselé i zásadité látky

acidofilní

 

"kyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko - mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení"

acidóza

 

zvýšení kyselé reakce krve

acidum

 

kyselina

acompagnato

 

recitativ za doprovodu orchestru

acre

 

akr

acuto

 

ostře, pronikavě

acylpyrin

 

"lék snižující teplotu, utišující bolest, působící proti revmatizmu, obdoba aspirinu; antirevmatikum, antipyretikum"

ad

 

k, na

ad absurdum

 

"k nesmyslnosti; postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků"

ad acta

 

"ke spisům; odložit jako vyřízené"

ad astra

 

"ke hvězdám; vzhůru, kupředu"

ad audiendum verbum

 

"k vyslechnutí slova; k pokárání, na slovíčko, na kobereček"

ad auditorem

 

"k naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu"

ad baculum

 

"(argument) klacku; nátlak, vyhrožování silou"

ad hoc

 

jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu

ad hominem

 

"k člověku; populisticky zneužívající záporné lidské vlastnosti"

ad ignorantiem

 

"k nevědomosti; využívající protivníkovu neznalost"

ad infinitum

 

donekonečna, stále, nekonečně

ad informandum

 

pro informaci, na vědomí

ad informandum medici

 

pro informaci lékaře

ad libitum

 

jak je libo, podle libosti

ad manus medici

 

do rukou lékaře

ad multos annos

 

na dlouhá léta, přání při přípitku

ad notam

 

na vědomí

ad oculos

 

"k očím; názorně,zjevně, viditelně"

ad personam

 

"k osobě; zesměšňování a urážení protivníka"

ad populum

 

"k lidu; demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus"

ad rem

 

k věci

ad usum

 

"pro potřebu někoho;něco záměrně upravené"

ad valorem

 

podle hodnoty

adagio

 

"pomalu, volně; hudební skladba nebo její část v tomto tempu"

adaptabilita

 

schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita

adaptace

 

"přizpůsobení, přetvoření; úprava, přestavba"

adaptát

 

pozorovatelný výsledek adaptace organizmu

adaptér

 

zařízení rozšiřující původní použitelnost

adaptivita

 

přizpůsobivost, adaptabilita

adaptovatelný

 

upravitelný, přizpůsobitelný

1 2 3 4 5 6 7 8 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.