Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

agnát

 

pokrevný příbuzný v mužské linii

agnoskace

 

zjišťování totožnosti, identifikace

agnosticizmus

 

názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti

agnózie

 

"1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu"

Agnus Dei

 

Beránek boží, symbol vykupitelské smrti Kristovy

agogika

 

změny tempa při interpretaci hudebního díla

agóna

 

izočára s nulovou magnetickou deklinací

agonie

 

"stav ochromení, nečinnosti; stav před smrtí"

agora

 

"starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor"

agorafobie

 

chorobný strach z otevřeného prostoru, prostranství nebo z davu

agraciace

 

prominutí nebo zmírnění trestu

agradace

 

zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu

agrafie

 

chorobná ztráta schopnosti psát

agrární

 

zemědělský, rolnický

agravace

 

úmyslné zveličování zdravotních obtíží

agregace

 

spojování, seskupování, shlukování

agregát

 

spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)

agrément

 

"dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem"

agrese

 

napadení, ozbrojený vpád

agresivita

 

útočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim

agresivní

 

útočný, dobyvačný, výbojný

agresor

 

útočník

agri-

 

první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda

agroekologie

 

nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím

agrologie

 

nauka o polním hospodářství

agronomie

 

nauka zabývající se zemědělskou výrobou

agrotechnika

 

souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin

agrypnie

 

nespavost, potíže s usínáním

ahasver

 

"nespokojený, věčně se toulající člověk nenacházející nikde uspokojení a uplatnění; věčný tulák nespokojenec"

ahinsá

 

neubližování živým, princip východních náboženství

ahistorizmus

 

podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

achilovka

 

šlacha upínající se na kost patní, Achillova šlacha

achromát

 

optická soustava odstraňující barevnou vadu

acht

 

klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství

achylie

 

naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování

aide-memoire

 

"stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník"

AIDS

 

"Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity; smrtelné onemocnění vyvolané retrovirem HIV"

aikido

 

druh japonského bojového umění

air

 

"nápěv, píseň, melodie; kratší instrumentální barokní skladba netanečního typu"

air condition

 

klimatizační zařízení, klimatizace

air koncert

 

koncert pod širým nebemna otevřeném prostranství,v přírodě

air mall

 

letecká poštovní zásilka,letecky, par avion

airbag

 

automatický nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu

airdrop

 

U kryptoměn se takto označuje marketingová kampaň, která zdarma distribuuje konkrétní kryptoměnu nebo token veřejnosti.

ajanámša

 

"prvek indické ashologie; měnící se úhlová rozteč počátků tropického a siderického zvěrokruhu"

ajatin

 

dezinfekční prostředek,tinktura

ajatolláh

 

titul nejvyšších šíitských duchovních

ajnclík

 

malá místnost pro jednu osobu

ajntopf

 

"1. jídlo připravované v jednom hrnci; 2. za nacizmu veřejná propagandistická akce"

ajurvéde

 

klasické indické lékařství

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.