Slova začinajíci na Z

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno Z

zaire

 

měnová jednotka Zairu

zákristie

 

přilehlá chrámová místnost sloužící k uchovávání bohoslužebných předmětů a rouch

zambo

 

míšenec Číňana s Indiánkou nebo indiána s Číňankou

zámiš

 

"vyčiněná jemná kůže vysoké lovné zvěře, ovcí nebo koz; semiš"

zapadnictví

 

ruské myšlenkové hnutí 19. století požadující rozvoj Ruska podle vzoru západní Evropy

zarzuela

 

španělská lidová zpěvohra

zebra

 

"1. koňovitý lichokopytník s tmavě pruhovanou srstí; 2. přechod na vozovce označený bílými pruhy"

zebroid

 

kříženec zebry a koně nebo zebry a osla

zebu

 

zdomácnělý africký nebo asijský tur s hrbem

zefír

 

středně jemná látka v plátnové vazbě z bavlněné nebo směsové příze

zefýr

 

"vánek; vlahý západní vítr"

zélotizmus

 

přehnaná horlivost, fanatizmus, obv. náboženský

zemjlanka

 

obydlí nebo úkryt vybudovaný zčásti v zemi

zen

 

"japonský buddhizmus; bod sloučení, zániku protikladů"

zen buddhizmus

 

zenová filozofie, náboženský a filozofický systém vycházející z vlastních prožitků, z vlastní zkušenosti

zenit

 

"nadhlavník; vrchol"

zepelín

 

řiditelná vzducholoď doutníkového tvaru s pevnou konstrukcí

zerav

 

túje

zero

 

nula

zeugma

 

odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich

zikkurat

 

věžovitá stupňovitě uspořádaná stavba

zinkografie

 

zhotovování tiskařských štočků leptáním zinkových desek

zip

 

zdrhovadlo

zipovat

 

"zhušťovat; převádět data do zhuštěného tvaru"

zkolabovat

 

zhroutit se, utrpět kolaps

złotý

 

měnová jednotka Polska

zoantropie

 

duševní porucha, při níž se pacient cítí být proměněn ve zvíře

zodiak

 

zvěrokruh, zvířetník

zoidiogamie

 

opylení rostlin zprostředkované živočichy

zombie

 

"1. had, v západoafrických kultech uctívaný jako bůh; 2. ostrý míchaný alkoholický nápoj"

zóna

 

území, oblast, pásmo

zonace

 

pásmovitost

zonální

 

pásmový, oblastní

zoo

 

zoologická zahrada

zoo-

 

"první část složených slov mající význam 1. živočich, živočišný; 2. živý"

zoobentos

 

soubor živočišných organizmů osídlujících dno vod

zoocenóza

 

část biocenózy tvořená populacemi živočišných druhů, společenstvo živočichů v krajině

zoocid

 

jedovatý prostředek k hubení živočišných škůdců

zoofág

 

živočich živící se jinými živočichy, masožravec

zoofagie

 

masožravost

zoofilie

 

"1. láska ke zvířatům; 2. sexuální úchylka charakterizovaná ukájením pohlavního pudu pohlavním stykem se zvířaty, sodomie"

zoofobie

 

chorobný strach před zvířaty

zooforos

 

vlys zdobený zvířecími motivy

zoogamie

 

zvěrosnubnost

zoogeneze

 

vývoj všeho živočišstva

zoogenní

 

živočišného původu

zoogeografie

 

nauka o rozšíření živočichů na Zemi

zoohygiena

 

nauka o ochraně zdraví zvířat, hygiena zvířat

zoochorie

 

šíření diaspor živočichy

zoologický

 

"určený na chov a vystavování zvířat; živočišný, zvířecí."

1 2 3  >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.