Slova začinajíci na X

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno X

xantipa

 

zlá, hádavá žena

xanto-

 

první část slov mající význam žlutý, plavý

xantorizmus

 

žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb

xenie

 

"1. drobná humorná báseň; 2. přímý vliv otcovské rostliny na některé znaky projevující se již na semeni po opylení"

xeno-

 

první část slov mající význam cizí

xenobiotikum

 

látka živým organizmům cizí

xenoekie

 

náhodný, výskyt organizmu ve zcela jiném, prostředí, než v jakém obvykle žije

xenofobie

 

odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu

xenokracie

 

vláda, nadvláda cizinců

xenolit

 

cizorodý úlomek v sopečné hornině

xenon

 

prvek ze skupiny vzácných plynů, používaný např. jako náplň do žárovek

xero-

 

první část slov mající význam suchý, suchost

xerodermie

 

vrozená suchost kůže

xerofilní

 

suchomilný

xerofyt

 

suchobytná rostlina

xerografie

 

jedna z technik elektrostatického tisku

xerokopie

 

xeroxová kopie

xerom

 

zasychání a olupování rohové vrstvy kůže

xeromorfizmus

 

přizpůsobivost rostlin (xerofytů) nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech

xerostomie

 

suchost v ústech

xerotermní

 

suchomilný a teplomilný

xerotický

 

přizpůsobený životu v suchém prostředí

xerox

 

rozmnožovací stroj, kopírka

xeróza

 

suchost

xoanon

 

archaická kultovní soška božstva

xylém

 

dřevo

xylen

 

meziprodukt výroby barviv, výbušnin

xylo-

 

první část složených slov mající význam dřevo, dřevěný, dřevný

xylofágní

 

živící se dřevem

xylofon

 

bicí dřevěný hudební nástroj

xylografie

 

"grafická technika tónového dřevorytu; výrobek vyrobený touto technikou"

xylolit

 

stavebnina z dřevěných pilin, sorelova cementu a pigmentu

xylologie

 

odvětví dendrologie zabývající se studiem struktury dřeva

xylotomie

 

anatomie dřeva

xylóza

 

polysacharid obsažený v některých stéblech a dřevě, dřevný cukr

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.