Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

S.P.Q.R.

 

senatus populusque Romanus

sabat

 

"odpočinutí; židovský sváteční den, šábes"

sabatista

 

příslušník různých křesťanských sekt slavící židovský sabat

sabotáž

 

úmyslné, obvykle organizované ničení a znemožňování výroby, maření činnosti jiných

sacerdocium

 

kněžství

sadizmus

 

"sexuální deviace projevující se trýzněním druhého; sklon ke krutosti"

sadomasochizmus

 

sexuální deviace se sadistickými a masochistickými sklony

saducej

 

člen sekty vyššího kněžstva jeruzalémského chrámu, které náleželo politické a náboženské vedení Židů

safari

 

"1. lovecká výprava v africké krajině; 2. zoologická zahrada s volnými výběhy pro zvěř; 3. oblečení s prvky loveckého stylu"

safián

 

jemná useň z koziny, teletiny nebo skopovice

safír

 

drahokam, modrá odrůda korundu

sága

 

"1. staroseverská epická próza; románová kronika pojednávající o osudech několika generací rodu; rozsáhlé vyprávění; 2. velký druh kobylky"

sagitální

 

rovnoběžný se střední (mediální) rovinou těla, předozadní

ságo

 

"1. zrnka z dřeně nebo hlíz ságovníku používaná jako zavářka do polévek; 2. saxofon"

sahel

 

africký typ krajiny se suchomilnou vegetací

sáhib

 

"v arabském prostředí pán, velitel; v Indii oslovení a označení Evropana, zdvořilé oslovení vůbec"

sahli

 

sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami, floorball

sacharáza

 

enzym štěpící sacharózu

sacharid

 

cukr, glycid

sacharin

 

umělé sladidlo vyráběné z toluenu

sacharóza

 

řepný a třtinový cukr

sachr

 

čokoládový dort

sajdkár

 

přívěsný postranní vozík u jednostopého vozidla

saké

 

asijská lihovina z rýže

sakralita

 

posvátnost

sakrální

 

"1. bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový; 2. bederní, oblast křížové kosti"

sakramentum

 

svátost

sakrárium

 

jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody použité při náboženském obřadu

sakrolumbální

 

týkající se krajiny bederní a křížové

sakrosanktita

 

nedotknutelnost

sakrovertebrální

 

týkající se kosti křížové a páteře

sakura

 

okrasná třešeň s bílými nebo růžovými květy původem z Japonska

sala terrena

 

místnost v přízemí paláce či zámku otevřená do zahrady nebo samostatná otevřená budova v zahradě

salamandr

 

"1. mlok; 2. elementál, duch ohně"

saldo

 

zůstatek na účtu

saldokonto

 

pomocná účetní kniha pro analytickou evidenci

salemanager

 

manažer, vedoucí prodeje

salezián

 

člen řeholní kongregace svatého Františka saleského zabývající se výchovou mládeže a ošetřováním nemocných

salchow

 

druh krasobruslařského skoku

salina

 

"slané jezero v aridních oblastech; umělá nádrž, z níž se získává kuchyňská sůl odpařováním mořské vody"

salinita

 

slanost

salmiak

 

chlorid amonný

salmonela

 

druh bakterií vyvolávající salmonelózy, břišní tyf, paratyf

salmonelóza

 

akutní horečnatá střevní nákaza způsobená salmonelami

salon

 

"přijímací, společenská místnost; výstava (obrazů, automobilů)"

salonní

 

"určený, vhodný pro salon; přepychový; společensky uhlazený, jemný; zábavný"

salpingitida

 

zánět vejcovodu

saltace

 

"skokový pohyb, odskok; náhlá změna"

saltarello

 

rychlý italský a španělský skočný tanec

saltato

 

skákavým smykem smyčce

1 2 3 4 5 6 7 8 31 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.