Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

salto

 

přemet ve vzduchu

salto mortale

 

"smrtelné nebezpečný akrobatický přemet; odvážný, zoufalý čin"

salut

 

"střelba na pozdrav; pozdrav"

salva

 

hromadný výstřel

salve

 

buď zdráv

samaritánství

 

prokazování milosrdenství a pomoc druhým

samba

 

moderní společenský tanec svižnějšího tempa

sámek

 

ozdobný prošitý záhyb na látce

samet

 

hladká tkanina s krátkým vlasem

samizdat

 

vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů

samoděržaví

 

absolutistická vláda (zejm. v carském Rusku)

samohonka

 

v ruském prostředí podomácku vyráběná kořalka

samovar

 

přístroj na vaření vody, obv. k přípravě čaje

sampl

 

"vzorek, ukázka zboží, mustr; reprezentativní výběr"

sampler

 

"vzorník, kolekce vzorků; vzorkovač, počítačový generátor zvuků různých nástrojů i hlasů"

samum

 

horký, suchý vítr severoafrických a arabských pouští

samuraj

 

japonský bojovník, příslušník nižší šlechty

sanace

 

ozdravení, vyléčení, přijetí opatření k nápravě, sanování

sanatorium

 

léčebný ústav, zdravotnické zařízení k doléčení některých nemocí, ozdravovna

sancta simplicitas

 

svatá prostota

sanctum officium

 

kardinálská kongregace k udržení čistoty katolické věrouky

sandál

 

"v antice obv. kožená podešev připevněná koženými řemínky k noze; druh lehké letní obuvi"

sandwich

 

sendvič

sandžak

 

"1. správní kraj v osmanské říši; 2. odznak tureckého vojáka v podobě kopí s koňským ohonem"

sanguis

 

krev

sangvinik

 

člověk prudký, energický, optimistický, emočně stabilní

sangvinizmus

 

horkokrevnost, vznětlivost

sangvitest

 

sérum k určení krevní skupiny

sanitář

 

pomocný zdravotnický pracovník

sanitní

 

zdravotní, zdravotnický

sankce

 

"pokuta, postih; schválení, potvrzení, rozhodnutí"

sankcionovat

 

"schvalovat, potvrzovat, uznávat; stanovit následky, trestné opatření"

sánkhja

 

staroindický filozofický systém přírody a vědomí

sanktifikace

 

svatořečení, kanonizace

sanktissimum

 

svátost oltářní, eucharistie

sanktuárium

 

svatostánek, tabernákl

sanktus

 

"1. zpěv při katolické mši; 2. denaturovaný líh"

sanktusák

 

opilec, ožrala, alkoholik

sanovat

 

"provádět sanaci, zachraňovat; upravovat"

sansára

 

koloběh životů v indickém náboženství

sanseviéra

 

tchynin jazyk, bylina s mečovitými, až 1 metr dlouhými listy, často pěstovaná v bytech

sanskrt

 

staroindický spisovný jazyk

santal

 

strom s tvrdým těžkým aromatickým dřevem hnědé barvy, původem z Indie

sanytr

 

ledek, dusičnan sodný, salnitr

sapfický

 

"1. vztahující se k typické formě a metru starořecké lyriky; 2. lesbický"

sapfizmus

 

pohlavní chování charakterizované sexuálním vztahem mezi ženami, lesbizmus

sapientace

 

proces vývoje člověka provázený vývojem mozku, myšlení a psychiky

saponát

 

prací, namáčecí a čisticí prostředek

saponifikace

 

zmýdelňování

sapro-

 

první část složených slov mající význam rozkládající se, hnilobný, hnijící, shnilý

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.