Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

tabakizmus

 

kuřáctví, závislost na nikotinu

tabakóza

 

onemocnění způsobené zaprášením plic tabákovým prachem

tabarin

 

noční zábavní podnik

tabasko

 

pálivé tekuté koření z extraktu papriček čili, lihu, octa, červené papriky a soli

tabela

 

přehledný seznam, tabulka

tabernákl

 

"svatostánek, sanktuárium; baldachýnový přístřešek"

tabes dorsalis

 

onemocnění míchy následující po infekci neléčené syfilidy

table d'hôte

 

jednotné jídlo v restauracích za jednotnou cenu

tablet

 

"snímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hroty nebo optickým křížem; grafpad"

table-tennis

 

stolní tenis, pingpong

tablo

 

deska s podobiznami (obv. fotografickými)

tabríz

 

nízký vázaný perský koberec s květinovým vzorem

tabu

 

"zákaz z magických nebo náboženských důvodů; nevhodné, nedotknutelné, vyloučené téma"

tabuizace

 

vylučování, odstraňování slov nebo témat z řeči, komunikace, jazyka, zorného pole, tabuizování

tabula rasa

 

"nepopsaná tabulka; bezzkušenostní stav po narození"

tabulátor

 

"zařízení u psacích strojů nebo počítačů umožňující řazení údajů do tabulek nebo seznamů; klávesa ovládající toto zařízení"

tabulatura

 

zápis nástrojové hudby, obdoba partitury

taburet

 

nízká čalouněná sedačka bez opěradla

tacet

 

hud. delší pomlka nástroje nebo hlasu

taekwon-do

 

korejské bojové umění

taenie

 

"průběžný vodorovný pásek ukončující architráv; žlábek nebo pásková ploška mezi kvádry"

táflování

 

deštění, obkládání stěn a stropů dřevěnými deskami

tafonomie

 

obor paleontologie zabývající se zkamenělinami

tafrinóza

 

puchrovitost

taft

 

lesklá tkanina z přírodního nebo umělého hedvábí plátnové vazby

tágo

 

"hůl; nástroj na hraní kulečníku"

tahara

 

v islámu čistota získaná rituálním umytím před modlitbou

tacho-

 

první část složených slov mající význam, rychlost, rychlý

tachodynamo

 

dynamo s cizím buzením

tachograf

 

registrační rychloměr

tachometr

 

otáčkoměr, rychloměr

tachyfagie

 

rychlé polykání, hltavost

tachyfemie

 

rychlé mluvení až k nesrozumitelnosti, tachylalie

tachygrafie

 

psaní zkráceným, způsobem, rychlopis, brachygrafie

tachykardie

 

zrychlená srdeční činnost

tachylalie

 

rychlé mluvení až k nesrozumitelnosti, tachyfemie

tachymetrie

 

měřická metoda k rychlému zaměřování určitého území

taille 1.

 

"daň ve středověké Francii; 2. tajle"

tai-tchi

 

čínská léčebná gymnastika

tajfun

 

místní název pro vyvinuté tropické cyklony, mohutné vichřice vznikající v jihozápadní části Tichého oceánu

tajga

 

lesní porosty s převahou jehličnanů v mírném pásu severní polokoule

tajle

 

"část těla mezi hrudí a boky, pas; štíhlá postava"

takeláž

 

celkové oplachtění lodi

takeover

 

koupení, převzetí jednoho, obv. konkurenčního podniku druhým

taklid

 

naprosté dodržování pokynů teologů a právníků bez samostatného uvažování o otázkách víry, morálky, práva

takt

 

"1. rytmický celek, rytmus; 2. jemné společenské chování; ohleduplnost, šetrnost; citlivost"

taktika

 

"1. plánovité jednání, chytré adekvátní chování; 2. teorie vojenských operací menšího rozsahu"

taktilní

 

dotykový, hmatový

taktizovat

 

manévrovat, lavírovat, jednat neupřímně, vypočítavě se přizpůsobovat

taktní

 

ohleduplný, jemný, vkusný, šetrný

1 2 3 4 5 6 7 8 19 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.