Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

targúm

 

židovský nebo samaritánský překlad Bible do aramejštiny

tarhoňa

 

maďarská přílohová těstovina ve formě drobných kuliček

tarif

 

sazba, taxa, cena

tarifikace

 

zařazování do tarifních tříd, tarifování

taroky

 

druh karet o 78 listech

tarologie

 

výklad symbolických významů tarokových kreseb

tartan

 

"druh vzoru a barevné kombinace na vlněné skotské látce; plast používaný jako povrch atletických drah"

tartar

 

část podsvětí, podsvětí vůbec, záhrobí, příbytek duší

tarzo-

 

"první část složených slov mající význam 1. nárt, nártový, zánártní; 2. oční víčko"

tašizmus

 

směr v malířství a grafice 50. let 20. století zaměřený na automatické kladení barev v podobě skvrn

tatami

 

"žíněnka užívaná při džudu, aikidu; zápasiště s touto žíněnkou"

tatebana

 

starší druh ikebany

tau

 

v řecké abecedě znak pro hlásku t

tauon

 

elementární částice patřící mezi leptony

tauromachie

 

býčí zápas

tausie

 

taušírování

tausování

 

taušírování

taušírování

 

dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy, tausování, taušování, tausie

tautacizmus

 

tautogram

tauto-

 

první část složených slov mající význam stejný, shodný, shodnost

tautogram

 

veršový útvar, ve kterém všechny verše začínají stejným písmenem, tautacizmus

tautologie

 

"1. vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; 2. básnická figura spočívající v hromadění významů"

tautomerie

 

"zvláštní případ izomerie; látky stejného chemického složení reagují za různých podmínek ve smyslu různých strukturních vzorců (mají různé chemické i fyzikální vlastnosti"

taverna

 

krčma, hospoda, hostinec

taxa

 

daň, stanovený poplatek, sazba, dávka

taxace

 

odhad, ohodnocení, stanovení ceny, sazby, daně

taxametr

 

přístroj zaznamenávající počet ujetých kilometrů a příslušný poplatek

taxativní

 

úplný, vyčerpávající, výčtový

taxe

 

"1. pohyb organizmu vyvolaný a usměrněný vnějším podnětem; 2. vpravení na správné místo"

taxflace

 

růst daňové sazby způsobený růstem nominálních důchodů

tax-free

 

nepodléhající dani, osvobozený od daně

taxi

 

nájemné auto, taxík, autotaxi

taxon

 

název souboru jedinců lišících se určitými znaky a vlastnostmi od všech jiných taxonů

taxonomie

 

obor biologie zabývající se klasifikací organizmů

TBC

 

tuberkulóza

 

čaj, bylinkový čaj

team-work

 

týmová práce

tea-room

 

čajovna

tear-test

 

zkouška odolnosti kovových materiálů

teatrální

 

"divadelní; strojený, předstíraný"

teatrologie

 

divadelní věda

teč

 

letmý dotyk míče

tedeum

 

Tedeum, Te Deum - latinský liturgický hymnus

teenager

 

"náctiletý; mládež ve věku 13-19 let"

teepee

 

týpí

tefila

 

"židovská modlitební kniha; židovská modlitba"

teflex

 

plastická hmota užívaná k izolaci

teflon

 

obchodní název pro termoplast polytetrafluorethylen

teherán

 

druh perského koberce

technecium

 

radioaktivní prvek s dlouhým poločasem rozpadu

1 2 3 4 5 6 7 8 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.