Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

terno

 

výhra, dosažení úspěchu

terofyt

 

jednoletá rostlina

teror

 

"násilí, hrozba násilím, zastrašování; hrůzovláda"

terorizmus

 

souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obv. s politickým podtextem

terp

 

vyvýšenina navršovaná lidmi v nízko položených periodicky mořem zaplavovaných územích při pobřeží Severního moře, využívaná jako útočiště během záplav

terpen

 

přírodní organická sloučenina typu uhlovodíků a jejich derivátů, terpenoid

terpenoid

 

terpen

terpentýn

 

kapalná látka vyrobená z pryskyřice jehličnatých stromů

terra

 

půda

terra-

 

"první část složených slov mající význam 1. země; 2. násobek 10 na"

terra habitabilis

 

obydlená země, ekumena

terra ignota

 

"neznámá, neprozkoumaná věc; neznámý obor, terra incognita"

terra incognita

 

"neznámá, neprozkoumaná věc; neznámý obor, terra ignota"

terra sigilata

 

vypalovaná mísová keramika červenavé barvy

tesil

 

obchodní název nemačkavé syntetické tkaniny z polyesterového vlákna

tessar

 

asymetrický fotografický objektiv

test

 

zkouška schopnosti, zdatnosti, jakosti, znalostí

testace

 

"ověřování, zkoušení; pořízení závěti"

testament

 

poslední vůle, závěť

testis

 

"1. varle; 2. svědek"

testosteron

 

samčí (mužský) pohlavní hormon

testovat

 

zkoušet, ověřovat

tetanie

 

zvýšená nervosvalová dráždivost

tetanus

 

ztrnutí šíje

téte á téte

 

"důvěrný rozhovor; mezi čtyřma očima, důvěrně"

tetování

 

"pigmentace kůže nebo sliznice vznikající záměrným nebo neúmyslným poraněním; barevné obrazce vpíchané do pokožky; trvalé značkování zvířat do míst s tenkou a lysou kůží"

tetra

 

"1. rody ryb chované často v akváriích; 2. měkká dutinná, obv. bílá bavlněná tkanina v plátnové vazbě užívaná na pleny a osušky"

tetra-

 

první část složených slov mající význam čtyři

tetracyklin

 

antibiotikum se širokým spektrem působnosti

tetraedr

 

čtyřstěn

tetraevangelium

 

čtyři kanonická evangelia

tetrafonie

 

hudební skladba pro čtyři nástroje nebo čtyři hlasy, čtyřzvuk

tetragon

 

čtyřúhelník

tetralogie

 

umělecké dílo složené ze čtyř relativně samostatných částí

tetrapod

 

čtvernožec

tetrapodie

 

metrický celek ze čtyř úzce spjatých stop

tetrarcha

 

vladař bez královského titulu podřízený Římu a vládnoucí ve čtvrtině státu

tetrarchie

 

území spravované tetrarchou, vláda čtyř

teurgie

 

magické zaklínání bohů nebo démonů

texasky

 

pevné plátěné kalhoty, džíny

text

 

"1. záznam jazykového projevu; 2. písmo o velikosti 20 bodů"

textilie

 

"látka; oděvní výrobek"

textologie

 

textová kritika

textura

 

vnitřní uspořádání, struktura, stavba

tezaurace

 

vyjmutí hotovostních peněz z oběhu

tezaurus

 

"velká slovní zásoba, lexikon, velký slovník; pokladnice, zásobárna"

teze

 

"myšlenka, tvrzení, poučka, zásada; dokazované tvrzení; těžká, přízvučná slabika veršové stopy"

tezovitý

 

založený na tezích

TGV

 

Train á Grande Vitesse, francouzský systém vysokorychlostní železniční dopravy

ThDr.

 

theologiae doctor, doktor teologie

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.