Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

technizace

 

zavádění nové techniky do praxe

techno-

 

první část složených slov mající význam technika, technický

technokracie

 

vláda techniků a manažerů

technokrat

 

zastánce, stoupenec technických, organizačních a administrativních řešení problémů

technokratizmus

 

teorie společnosti zdůrazňující úlohu výroby a techniky

technologie

 

"nauka zabývající se průmyslovou výrobou; výrobní postup"

technologizmus

 

ekonomický směr nadřazující úlohu výroby a techniky ve vývoji společnosti nad vše ostatní

technopop

 

většinou diskotéková produkce s využitím mnoha forem elektronických nástrojů a přístrojů

technorock

 

tvrdší syntezátorová hudba využívající ostré elektronické zvuky

tein

 

alkaloid obsažený v semenech mnoha tropických a subtropických rostlin, např. v čajovníku

teizmus

 

názor, směr, který uznává existenci Boha a jeho působení ve světě

tektit

 

přírodní sklo vzniklé pravděpodobně přetavením terestrických hornin po dopadu meteoritu, nebo hmota vyvržená z Měsíce po dopadu velkého meteoritu

tektogeneze

 

geol. pohyby a procesy, jimiž vznikají tektonické struktury zemské kůry

tektologie

 

nauka o struktuře živých organizmů, strukturní morfologie

tektonický

 

"1. stavební; 2. související s přemísťováním části zemské kůry"

tektonika

 

"stavba, stavební konstrukce, styl porušení stavby hornin; nauka o kompozici, vědní obor o tektonických procesech"

tektonizmus

 

názor vysvětlující geologické pochody především pohybem zemské kůry

tektono-

 

první část složených slov mající význam tektonika, tektonický

tektonosféra

 

vrchní vrstva zemské kůry, v níž dochází k tektonickým pohybům

tela

 

řídká bavlněná tkanina

tele-

 

"první část slov mající význam 1. daleko, na dálku, dálkový; 2. televizní"

teleangiektázie

 

trvalé rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek

teleautomat

 

elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, telewriter

telebedekr

 

televizní cestovní průvodce

teleburza

 

obchodování prostřednictvím televizní obrazovky

telefax

 

zařízení dokumentové telegrafie umožňující snímání, přenos a reprodukci dokumentů prostřednictvím telefonní sítě, fax

telefonie

 

bezdrátový nebo drátový přenos zvuku

telefotografie

 

telegrafický přenos obrazů na dálku elektrickým signálem

telegnoza

 

schopnost některých osob poznávat předměty nebo události na dálku

telegrafie

 

dálkový přenos informací rádiem nebo po vedení s trvalým grafickým výstupem na přijímací straně

telegram

 

písemná zpráva, sdělení poslané telegrafickou cestou

telekinetika

 

nauka o telekinezi

telekineze

 

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze

telekomunikace

 

obor sdělovací techniky zabývající se zařízeními, přenosem a řízením výměny informací na dálku

telemark

 

"obrat, otočka, např. v tanci; změna směru jízdy na lyžích; doskoková pozice ve skocích na lyžích"

telematika

 

telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím

telemetrie

 

dálkové měření

telencefalon

 

nejvyšší oddíl centrální nervové soustavy, velký mozek

teleobjektiv

 

fotografický objektiv delší ohniskové vzdálenosti umožňující fotografování vzdálených objektů

teleologie

 

účelovost, názor o účelnosti vývojových procesů

teleonomie

 

cílové zaměření systémů v živé přírodě

telepatie

 

mimosmyslové vnímání, přenos myšlenek, jasnovidné získávání informací

teleran

 

navigační systém pro přistávání letadel za špatné viditelnosti

teleservis

 

televizní přehled nabízených služeb

teleshopping

 

nakupování prostřednictvím televizní obrazovky

teleskop

 

dalekohled

teleskopický

 

"1. viditelný jen dalekohledem; 2. výsuvný, zasouvací"

telestezie

 

v parapsychologii vnímání bez účasti známých smyslových orgánů, při němž se spojuje informace o specifickým objektech s pohybovou reakcí na ně, např. proutkařství

teletex

 

přenos textu z paměti do paměti příslušného zařízení po telekomunikační síti

teletext

 

přenos textových informací v pasivní oblasti televizního signálu

1 2 3 4 5 6 7 8 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.