Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

tala

 

samojský dolar, měnová jednotka Západní Samoy

talamus

 

"1. část mezimozku, podkorové centrum; 2. rozšířený stonek květenství, jehož květy jsou přisedlé, lůžko květenství"

talár

 

dlouhý splývavý šat, obv. tmavý

talaso-

 

první část složených slov mající význam moře, mořský

talasofobie

 

chorobný strach, před mořem

talasokracie

 

období, kdy většina zemského povrchu byla pokryta mořem

talasoterapie

 

léčení pobytem u moře

talbotypie

 

první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie

talent

 

"1. vysoké nadání, vloha; mimořádná schopnost; 2. starořecká jednotka hmotnosti"

talisman

 

malý předmět pro štěstí nebo ochranu, amulet, maskot

talk show

 

rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem

talmi

 

pozlacený tombak, nepravé zlato

talmud

 

soubor židovské náboženské (rabínské) tradice

talmudizmus

 

"způsob uvažování v duchu talmudu; myšlení lpící na formě, dogmatické uvažování"

talmud-tóra

 

škola pro židovské chlapce zaměřená na výuku talmudu a tóry

talon

 

"1. karty k dobírání; 2. ústřižek na kuponovém archu"

tamburína

 

španělský a italský lidový bicí neladěný hudební nástroj podobný bubínku, na okraji s rolničkami a chřestítky, baskický bubínek

tampiko

 

vlákno z agáve, agávové konopí

tampon

 

"malý kousek vaty nebo gázy; bezešvý kožený balíček užívaný k ručnímu nanášení barev na desku"

tamtam

 

"1. buben afrických domorodců používaný při kultovních obřadech a k dorozumívání na dálku; 2. hudební kovový bicí nástroj bez určité tónové výšky"

tanato-

 

první část složených slov mající význam smrt

tanatologie

 

nauka o smrti i o okolnostech okolo ní (zabývá se otázkami umírání a smrti

tanatoterapie

 

léčba cílená k přijetí skutečnosti smrti

tandem

 

"dvojice; jízdní kolo pro dva jezdce; zadní sedadlo na dvousedadlovém dopravním prostředku"

tangenciální

 

tečný

tango

 

společenský tanec latinskoamerického původu

tangram

 

čtverec rozdělený na sedm částí, z nichž se dají sestavovat různé obrazce, figury a obrysy předmětů

tanin

 

organická sloučenina (ester odvozený od glukózy), obsažená např. v listech čaje, součást tříslovin

tanka

 

"1. japonská básnická forma u pěti verších; 2. indická jednotka hmotnosti"

tanker

 

"loď pro přepravu tekutých nákladů a plynů; tanková, cisternová loď"

tankodrom

 

cvičiště pro výcvik v jízdě tankem

tantal

 

tvrdý tažný kov užívaný v elektrotechnice

tantiéma

 

finanční odměna členů představenstva obchodní společnosti vyplácená ze zisku

tantra

 

symbolické indické náboženské spisy tantrizmu

tantrizmus

 

staroindické učení o vysvobození z pozemského bytí

tao

 

"cesta; morální jednání člověka jako cesta kosmického řádu"

taoistický

 

vycházející z principů taoizmu

taoizmus

 

staročínský filozofický a náboženský směr

tape

 

pásek, páska

tapeta

 

"1. vzorovaný papír, tkanina nebo umělá hmota k pokrývání stěn; 2. být na t. - být předmětem hovoru, zájmu"

tapetum

 

vnitřní jednovrstevné výstelné pletivo, výstelka

taping

 

zpevňování pomocí lepicích pásků, např. kloubů při sportu

tapioka

 

maniokový škrob, maniok

tapír

 

tropický savec s horním pyskem protaženým v krátký chobot

tapiserie

 

tkaný nástěnný koberec

tára

 

rozdíl mezi hrubou a čistou hmotností zboží, hmotnost obalu

taran

 

čelní útok, zteč přímým nárazem

tarantela

 

"velmi rychlý tanec původem z jižní Itálie; druh rychlé virtuózní skladby pro housle a klavír"

tarantule

 

druh pavouka

taras

 

val, násyp, hráz, opěrná zeď, kláda

1 2 3 4 5 6 7 8 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.