Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

televize

 

sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk

telewriter

 

elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, teleautomat

telex

 

dálnopis

telmaplankton

 

plankton v malých stojatých vodách

telofáze

 

čtvrtá fáze nepřímého dělení buněčného jádra, při níž se tvoří dceřiná jádra a dělí se cytoplazma

telquel

 

doložka o vzdání se námitky pro případnou vadu zboží

telur

 

chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru

telurický

 

vztahující se k Zemi

téma

 

"předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti; východisko výpovědi, kmenotvorná přípona, příznak"

tematika

 

obsahové zaměření, okruh témat

témbr

 

odstín, zabarvení, barva

tempe

 

zkvašené vařené sójové boby, indonéské jídlo

tempera

 

"neprůsvitná rychleschnoucí barva rozpustná ve vodě nebo oleji; malba takovými barvami"

temperament

 

"živost; povaha, letora, osobnostní struktura, soubor dynamických osobnostních vlastností"

temperamentní

 

živý, čilý, prudký, vzrušivý, vznětlivý

temperatura

 

"1. teplota; 2. typ ladění hudebního nástroje spočívající v rozdělení oktávy na dvanáct stejných půltónů"

temperování

 

"1. ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě; 2. hud. úprava intervalů v rámci oktávy, temperované ladění"

templ

 

"posvátné místo, chrám; synagoga"

templář

 

příslušník středověkého rytířského řádu na ochranu poutníků

tempo

 

"rychlost, rychle; stupeň rychlosti"

temporale

 

v katolicizmu vánoční a velikonoční okruh s jejich přípravnými dobami

temporálie

 

světská práva a důchody spojené s duchovní funkcí katolických duchovních

temporální

 

"časový, dobový; světský; spánkový"

temporární

 

přechodný, dočasný

tempus

 

čas

tenacita

 

tuhost, soudržnost

tenata

 

"trojdílné lovecké sítě; nástrahy, osidla"

tendence

 

"směřování, směr; usilování zaměřený, projevující úmysl; stranící, zaujatý"

tendenční

 

zaměřený, projevující úmysl, stranící, zaujatý

tendinitida

 

zánět šlachy

tendo-

 

první část složených slov mající význam šlacha, šlachový

tendr

 

"1. veřejná nabídková soutěž, výzva; 2. zásobník paliva a vody pro parní lokomotivy"

tenebrizmus

 

malba prudce střídající světlo a stín, temnosvit

tenerifa

 

šitá krajka

tenge

 

měnová jednotka Kazachstánu

tenióza

 

střevní parazitární onemocnění vyvolané tasemnicí

tenit

 

přirozená slitina železa a niklu obsažená v meteoritech

tennó

 

oficiální titul japonského císaře, nebeský vládce

tenor

 

"vysoký mužský hlas; basová křídlovka; ve starších skladbách základní tón, na němž se recituje text"

tent

 

cirkusový stan

tenuto

 

hud. drženě, s dodržením plné časové hodnoty

tenze

 

"napětí; tlak"

tenzid

 

povrchově aktivní látka

tenzní

 

napjatý, úzkostný

tenzometrie

 

metoda zjišťování napětí na základě měření změn materiálu sledované konstrukce

tenzor

 

zobecnění vektoru

teo-

 

první část složených slov mající význam bůh, boží

teobromin

 

alkaloid obsažený hlavně v kakaových bobech

teocali

 

aztécká chrámová stavba na vysoké stupňovité pyramidě

teocentrizmus

 

světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno

1 2 3 4 5 6 7 8 19 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.