Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vabank

 

sázka o všechno, o celý vklad, hazard

vacat

 

"1. je prázdné, chybí; 2. prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vakát"

vacatio legis

 

doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, legisvakance

vádemékum

 

příručka, průvodce, rukověť

vádí

 

vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích

vadium

 

jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku

vadózní

 

"plytký, spodní; vsáklý ze zemského povrchu do podzemních vrstev"

vafle

 

oplatka

vagabund

 

tulák, povaleč, pobuda, vagus

vagace

 

prázdniny

vagant

 

středověký potulný student

vagilní

 

"potulný, toulavý, kočovný; zvěř bez stálého místa výskytu"

vagina

 

pochva

vaginální

 

poševní

vaginitida

 

zánět poševní sliznice

vaginizmus

 

ženská pohlavní porucha spočívající v bezděčném křečovitém stažení pochvy

vágní

 

nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepřesný

vágnost

 

nejasnost, neurčitost

vago-

 

týkající se vagu, bloudivého nervu

vagon

 

kolejové vozidlo bez vlastního pohonu

vagotomie

 

chirurgické přetětí bloudivého nervu

vagotonie

 

funkční porucha vegetativní ho nervového systému, zvýšená dráždivost parasympatického nervstva, zejm. bloudivého nervu

vagus

 

"1. bloudivý nerv; 2. bezdomovec, pobuda, povaleč, obejda, vagabund"

vajang

 

druh orientální loutky ovládané zespodu, javajka

vajda

 

náčelník kočovných cikánů

vajšja

 

příslušník třetího stavu (varny) v indické kastovní společnosti

vakát

 

"prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vacat; neobsazený úřad"

vakcína

 

"chránička; ochranná očkovací látka"

vakcinace

 

ochranné očkování

vakuola

 

dutinka v buňce

vakuování

 

vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru

vakuový

 

vzduchoprázdný

vakuum

 

"ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým; prázdnota"

valát

 

karetní hra, při níž jedna strana získá všechny zdvihy

valdhorna

 

lesní roh

vale

 

bud zdráv, sbohem

valence

 

"hodnota, platnost, významnost; schopnost vázat se s prvky, jednotkami, slovy"

valenční

 

"schopný vázat se s něčím; vazbový"

valentní

 

"platný; vážící se"

valér

 

"1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění"

valgózní

 

uchylující se od normální přímé polohy dovnitř, vbočený, ohnutý do tvaru písmene X

validace

 

"ověření, prověření; kontrola hodnoty výše účtu"

validita

 

platnost

valkýra

 

v germánské mytologii ozbrojená žena provázející padlé hrdiny

valor

 

"hodnota; cenný předmět"

valorizace

 

"zhodnocování; tvorba hodnot"

valuta

 

"1. hotovostní peníze (bankovky, mince) cizích států; 2. termín splatnosti"

valvula

 

chlopeň

vamp

 

"žena-upír; typ svůdné, atraktivní, sebevědomé ženy"

vampýr

 

"1. netopýr z příbuzenstva upírů; 2. vlkodlak"

1 2 3 4 5 6 7 8  >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.