Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vibrátor

 

"zařízení budící chvění, vibraci, kmitání; vibrující zařízení"

vibro-

 

první část složených slov mající význam, chvění, kmitání, vibrace

vibrovat

 

chvět se, kmitat

vice-

 

předpona složených slov mající význam místo někoho, něčeho, zástupce, druhý v pořadí

vice versa

 

obráceně, naopak

viceadmirál

 

místoadmirál

viceguvernér

 

místoguvernér, zástupce guvernéra

vicemiss

 

druhá v pořadí v soutěži krásy

vicemistr

 

druhý v pořadí sportovní soutěže

vicepremiér

 

místopředseda vlády

viceprezident

 

zástupce prezidenta

viciózní

 

"chybný, hříšný; zlomyslný"

video

 

videomagnetofon, videorekordér

video-

 

první část složených slov související s přenosem záznamem, a reprodukcí obrazu

videofon

 

videotelefon

videokamera

 

elektronická kamera spojená se zařízením pro magnetický záznam zvuku a obrazu

videokazeta

 

kompaktní schránka s magnetickou páskou k magnetickému záznamu obrazu i zvuku

videoklip

 

krátký filmový a zvukový záznam umělecky zpracovaný pomocí videotechniky

videokonference

 

telekomunikační služba umožňující konferenční jednání na dálku přenosem obrazu i zvuku

videomagnetofon

 

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videorekordér, magnetoskop

videoprojekce

 

předvádění televizního obrazu

videorekordér

 

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videomagnetofon, magnetoskop

videotechnika

 

obor zabývající se snímáním, záznamem a reprodukcí televizního obrazu, obrazová televizní technika

videotéka

 

sbírka videokazet

videotelefon

 

sdělovací systém umožňující současný přenos zvuku i obrazu při telefonickém spojení, videofon

videotex

 

telematické služby umožňující zobrazení textů a grafických informací vyžádaných účastníkem na jeho telefonním účastnickém zařízení, viewdata

videotext

 

"přenos informací z centra na obrazovku účastníka; zahrnuje teletext a videotex"

vidi

 

viděl jsem, četl jsem, souhlasím

vidimace

 

potvrzení shodnosti kopie s prvopisem, ověření opisu listiny

vidovat

 

ověřit, potvrdit správnost, potvrdit vzetí na vědomí, vidimovat

vietcong

 

jihovietnamská gerilová záškodnická skupina

viewdata

 

videotex

vigilance

 

"bdělost, ostražitost; stav bdělosti"

vigilie

 

"bohoslužba v předvečer svátku; noční hlídka"

vigoň

 

"vlna americké lamy vikuně; příze z vlněného odpadu a bavlny"

vigvam

 

indiánský, stan nebo chata kopulového tvaru

vihára

 

indická klášterní stavba

vikariát

 

"vikářství; úřad, funkce vikáře; církevní správní obvod"

vikář

 

"kněz pověřený správou několika farností; pomocník faráře"

víkend

 

doba pracovního volna na konci týdne, konec týdne, sobota a neděle

viking

 

účastník dobyvačných výprav podnikaných v 8.- 11. století ze Skandinávie

vikomt

 

šlechtický titul hierarchicky postavený mezi hrabětem a baronem

vikslajvant

 

voskované plátno

vikuňa

 

divoká lama

vila

 

"samostatně stojící obv. rodinný obytný dům; starořímský venkovský dům"

vilózní

 

ochlupený, porostlý vlasy

vimpel

 

malý trojúhelníkově protažený praporek

vimperk

 

ozdobný trojúhelníkový, štít nad oknem nebo portálem gotického kostela

vinaigrette

 

kořeněná zálivka na salát

vinčestrovka

 

puška opakovačka

1 2 3 4 5 6 7 8  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.