Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vindikace

 

žaloba na vydání neprávem zadržované věci

vindra

 

nepatrný peníz

viněta

 

etiketa, nálepka na láhvi

vinidur

 

neměkčený polyvinylchlorid, plast

vinkulace

 

omezení dispozice s vkladní knížkou nebo cenným papírem

vinš

 

blahopřání

vinyl

 

radikál odvozený od etylenu odtržením atomu vodíku

viola

 

"1. smyčcový strunný hudební nástroj; 2. violka, fialka"

violoncello

 

smyčcový strunný hudební nástroj

VIP

 

Very Important Person, velmi důležitá osoba, prominent, označení používané v obchodním, a politickém styku

vir

 

"nebuněčná forma živých soustav způsobující onemocnění organizmů; skrytý program zavedený se zlým úmyslem do systému počítače s cílem škodit"

viremie

 

přítomnost virů v krvi

virginal

 

"strunný klávesový nástroj; předchůdce klavíru"

virgo

 

"panna; virgo intacta - pohlavně nedotčená dívka"

virgule

 

"proutek, dřevená nebo drátěná vidlice, zavěšené závaží; nástroj proutkaře, psychotronika, bioléčitele"

virilita

 

mužnost, mužskost, mužství

virion

 

jednotlivá částice viru schopná napadnout buňku a rozmnožovat se v ní

virologie

 

nauka o virech a o nemocech jimi působených

viróza

 

choroba vyvolaná viry

virtualita

 

možnost, schopnost, potencialita, vnitřní síla

virtuální

 

"zdánlivý, možný, potenciální; neskutečný, v tento okamžik neexistující; libovolné, nekonečně malý"

virtuos

 

"dokonalý hráč na hudební nástroj; osoba dokonale ovládající svůj obor, mistr"

virtuozita

 

"dokonalé ovládání hry na hudební nástroj; mistrovství, bravura"

virtuózní

 

"týkající se hudebního mistrovství; dokonalý, mistrovský"

virulence

 

účinnost, životnost, schopnost mikroorganizmů vyvolat infekci

vis maior

 

vyšší moc, neodvratitelná událost

viscerální

 

útrobní

viska

 

silný alkoholický nápoj z ječmenného sladu i z dalších obilovin, hlavně z kukuřice

viskóza

 

regenerovaná celulóza, surovina k výrobě umělého hedvábí a celofánu

viskozita

 

odpor tekutiny ke smykové deformaci, vazkost, přilnavost

vistasměnka

 

směnka na viděnou

vitalistický

 

týkající se vitalizmu

vitalita

 

"živost, životnost, životní způsobilost, životaschopnost; energičnost"

vitalizmus

 

"1. názor o existenci nehmotné životní síly energie; 2. literární směr zaměřený na přírodu a smyslové prožitky"

vitální

 

týkající se vitality, životní, živý, temperamentní

vitamin

 

látka v nepatrných dávkách nutná pro funkci živého organizmu, kterou si organizmy nedovedou samy připravit

vitaminace

 

obohacování potravin vitaminy, vitaminizace

vitaminizace

 

obohacování potravin vitaminy, vitaminace

vitelin

 

jedna z bílkovin obsažená ve vaječném žloutku

vitraj

 

"malba na skle; okno nebo skleněná stěna složená z barevných plošek"

vitráž

 

sklo, okenní tabule

vitrína

 

zasklená skříň

vitriol

 

žíravina, obv. kyselina sírová

vivace

 

živě

vivaristika

 

chov teplomilných živočichů

vivárium

 

prostor upravený pro chov teplomilných živočichů

vivat

 

provolávání slávy, ať žije!

viviparie

 

"živorodost, rození živých mláďat; klíčení rostlin v semenech ještě na mateřské rostlině"

vivisekce

 

pokusný operační zákrok na zvířeti bez znecitlivění

vivo

 

hud. živě

1 2 3 4 5 6 7 8  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.