Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vanad

 

těžký kovový stříbřitě lesklý prvek používaný k zušlechťování oceli

vandal

 

"surový ničitel; barbar"

vandalizmus

 

"bezdůvodné ničení; bezohledné, barbarské rozbíjení, vandalství"

vandr

 

cestování, potulování, potulka

vanilin

 

aromatický aldehyd vyskytující se ve vanilce

vanitas vanitatum

 

marnost nad marnost

vapiti

 

kanadský jelen s nazad lomeným parožím

varan

 

ještěr rodu Varanus s dlouhým krkem

varia

 

různé věci, různorodá směs

variabilita

 

proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost

variabilní

 

proměnlivý

variabilnost

 

proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilita

variace

 

"obměna, střídání, přeměna; tvarová úchylka"

variační

 

střídavý, proměnlivý

variance

 

rozptyl

varianta

 

"1. proměnná veličina; 2. obměna"

varieta

 

"odchylka, obměna, různotvarost; odrůda"

varieté

 

"produkce složená z artistických, hudebních, divadelních a tanečních čísel; zábavní podnik s takovým programem"

varikozita

 

výskyt varixů, shluk křečových žil

variola

 

pravé neštovice

variometr

 

"1. přístroj k určování změny určité fyzikální veličiny; 2. přístroj k měření rychlosti vertikálního letu"

varioobjektiv

 

fotografický objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností, zoom

varistor

 

polovodičový prvek, jehož voltampérová charakteristika je symetrická podle počátku

varix

 

křečová žíla, městka

varle

 

párová samčí pohlavní žláza

varna

 

společenský stav staroindické společnosti

varotron

 

polovodičový generátor světla

varózní

 

uchylující se od normální přímé polohy ven, vybočený

varroáza

 

parazitární onemocnění dospělých včel i včelího plodu

varta

 

hlídka, stráž

vaskulární

 

cévní

vaskulózní

 

cévnatý

vatelín

 

teplá řídká osnovní pletenina užívaná jako izolující vložka do kabátů

vaterland

 

německá vlast, otčina

vatu

 

měnová jednotka Vanuatu

vaudeville

 

"satirická píseň s prostou melodií; veseloherní divadelní žánr se zpěvy"

vazal

 

závislá osoba

vazari

 

v džudu poloviční bod iponu

vazelína

 

plastická směs pevných i kapalných uhlovodíků, základ různých mastí

vazo-

 

první část složených slov mající význam céva, cévní

vazodilatace

 

rozšíření cév

vazokonstrikce

 

smrštění, zúžení cév

vazopresin

 

hormon řídící hospodaření organizmu s vodou

véba

 

hrubší lněná nebo bavlněná tkanina v plátnové vazbě užívaná k výrobě ložního prádla

védánta

 

"završení véd; staroindický náboženský a filozofický systém"

veduta

 

pohled nebo výtvarné vyjádření pohledu na město

vedutista

 

autor vedut

védy

 

soubor ústně tradovaných staroindických literárních památek

vegaburg

 

mletý zeleninový karbanátek

vegan

 

vegetarián

1 2 3 4 5 6 7 8  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.