Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vulgárnost

 

"hrubost, surovost; všednost; vulgarita"

vulkán

 

sopka

vulkanický

 

sopečný

vulkanista

 

stoupenec plutonizmu, plutonista

vulkanit

 

vyvřelá výlevná hornina

vulkanizace

 

"chemická reakce, při níž dochází ke vzniku jediné, obrovské makromolekuly; druh síťování"

vulkanizmus

 

sopečná činnost

vulkanologie

 

obor zabývající se sopečnou činností a jevy s ní spojenými

vulva

 

lůno, ženské zevní pohlavní ústrojí

1 2 3 4 5 6 7 8  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.