Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vegetabilizmus

 

výtvarný směr založený na motivech a barvách odvozených z tvarů a barev rostlin

vegetace

 

"1. rostlinstvo; 2. období růstu rostlin; 3. zbytnělá nosohltanová mandle"

vegetarián

 

člověk živící se výhradně rostlinnou potravou, vegan

vegetativní

 

týkající se všech životních funkcí s výjimkou pohlavního rozmnožování a dráždivosti

vegetovat

 

"1. žít, růst; 2. živořit; nuzně, bídně přežívat"

vehemence

 

ráznost, pádnost, napřené úsilí

vehikl

 

vozidlo, obv. zastaralé, nevalné úrovně

vehikulum

 

"prostředník, nositel; látka ředící nebo objemově zvětšující lék pro jeho snadnější přípravu nebo podávání"

veksl

 

"změna, střídání, směna (peněz); šmelina"

vekslák

 

kdo se zabývá nelegálním obchodem, hl. výměnou peněz

vektor

 

"průvodič; veličina charakterizovaná velikostí a směrem; biol. mezihostitel, přenašeč"

velára

 

zadopatrová (měkkopatrová) souhláska

velo-

 

první část složených slov mající význam velocipéd, velocipédový

velociped

 

bicykl, jízdní kolo

velodrom

 

krytá dráha pro cyklistiku

velter

 

hmotnostní kategorie např. v boxu, vzpírání, zápasu

velum

 

"1. zadní (měkké) patro; 2. lehký textilní horizontální závěs nad otevřeným architektonickým prostorem; 3. čtvercová přikrývka kalicha; bílý, zdobený pláštík na víku ciboria; liturgická pokrývka ramen a rukou"

velur

 

"1. telecí nebo hovězí kůže s jemným, stejnoměrným vlasem sametového omaku; 2. vlněná tkanina s krátkým vlasem na líci"

veluršifon

 

druh sametu z přírodního nebo umělého hedvábí

velvet

 

tkaný koberec s řezaným vlasem

véna

 

žíla

venaktázie

 

chorobné rozšíření žíly

vendeta vendetta

 

krevní msta

venepunkce

 

napíchnutí žíly a odběr krve injekční stříkačkou

venerabilis

 

vysoce ctěný

venerologie

 

obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením pohlavních chorob včetně jejich evidence a kontroly

venesekce

 

otevření žíly

veni vidi vici

 

přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem

venózní

 

žilní

ventil

 

"1. uzavírací nebo regulační zařízení, armatura potrubí; záklopka; 2. náhlé uvolnění psychického napětí, stresu, zlosti"

ventilace

 

"větrání, řízená výměna vzduchu v uzavřeném prostoru; dýchání"

ventilátor

 

větrák

ventilovat

 

"1. větrat; 2. objasňovat, otevřeně projednávat"

ventrální

 

"přední; břišní"

ventrikulární

 

"týkající se 1. srdeční nebo mozkové komory; 2. žaludku"

ventrodorzální

 

předozadní

veraikon

 

údajný otisk Kristovy tváře na plátěném šátku

veranda

 

zastřešený přístavek domu

verbalistický

 

mnohomluvný, verbalistní

verbalistní

 

mnohomluvný, verbalistický

verbalizmus

 

zbytečná mnohomluvnost

verbalizovat

 

převádět do slovní formy, vyjádřit slovně

verbální

 

slovní, ústní, slovy vyjádřený

verbež

 

sebranka, chátra, banda

verbis expressis

 

výslovně

verbovat

 

získávat někoho slovy, přesvědčováním, sliby pro něco

verbum

 

sloveso

vercajk

 

nářadí, náčiní

verdikt

 

konečný výrok, rozhodnutí

verdura

 

druh tapiserie s rostlinnými motivy

1 2 3 4 5 6 7 8  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.