Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

vizáž

 

tvář, obličej, vzezření

vize

 

vidina, zjevení, představa, vidění do budoucnosti

vizionář

 

snílek, blouznivec

vizita

 

kontrola, inspekce lékařů, prohlídka

vizitka

 

navštívenka

vizuální

 

související se zrakovým vnímáním, zrakový

vízum

 

úřední povolení ke vstupu nebo pobytu v cizím státě

vlizelín

 

tkanina užívaná jako výztuž, může být i zažehlovací

voál

 

lehká, vzdušná, průsvitná lněná, bavlněná nebo hedvábná tkanina v plátnové vazbě

voiceband

 

hudebnímu podání blízká recitace básnického textu komorním souborem

voice-mail

 

hlasová pošta

vokabulář

 

"název středověkých slovníků; seznam, soupis, slovník"

vokál

 

samohláska

vokalista

 

zpěvák, obv. chrámový

vokalíza

 

delší melodie zpívaná pouze na samohlásky

vokalizace

 

"změna hlásky v samohlásku; vkládání samohlásky mezi souhlásky nebo připojování samohlásky k souhlásce"

vokalizmus

 

"soustava samohlásek; nauka o samohláskách"

vokální

 

"týkající se zpěvu; týkající se samohlásky; vokálový, vokalický"

vokáň

 

diakritické znaménko nad písmenem o označující ve slovenštině vyslovovanou dvojhlásku ou

vokativ

 

pátý pád

vol.

 

volumen

volán

 

kanýr

volapük

 

umělý jazyk

volej

 

úder, zahrání míče před jeho dopadem na zem

volejbal

 

odbíjená

volens nolens

 

"chtě nechtě ; ať chceš, nebo nechceš"

voliéra

 

prostorná klec pro chov ptáků

volonté générale

 

"obecná vůle; východisko teorie společenské smlouvy"

volontér

 

dobrovolný pracovník

volt

 

jednotka elektrického napětí

volta

 

"označení při opakování části hudební skladby; starší italský společensky tanec v třídobém taktu"

voltiž

 

"akrobacie na napjatém laně; náskok na neosedlaného koně a akrobacie na něm"

voltmetr

 

přístroj k měření elektrického napětí

volumen

 

"rozsah, objem; svitek; svazek (knihy), zkratka vol."

volumetrie

 

odměrná analýza

voluntarizmus

 

filozofický názor pokládající za základ všeho bytí vůli nebo jen podřízenost rozumu, vůli

voluta

 

dekorační architektonický prvek ve tvaru závitnice, spirála

vortex

 

plochý atmosférický nebo hydrosférický vír

votant

 

hlasující, přísedící u soudu

votivní

 

"věnovaný; děkovný"

vótum

 

"zaslíbení, slib; vyjádření názoru hlasováním,"

vou cher

 

poukázka, záruka, potvrzení

vox

 

hlas

voyeurizmus

 

sexuální úchylka charakterizovaná vybíjením, sexuálního vzrušení tajným, pozorováním pohlavního styku jiných lidí, voyeurství

vrak

 

"ztroskotaná, opotřebovaná loď; zničený, opotřebovaný automobil"

vúdů

 

magie západoindických černochů, čarodějnický kult, šamanství

vulgarita

 

"krutost, surovost; všednost, vulgárnost"

vulgarizace

 

nesprávné zjednodušení, zploštění, zkomolení, vulgarizování

vulgarizmus

 

nespisovný, hrubý, sprostý výraz

vulgární

 

"hrubý, sprostý; všední, obyčejný; lidový; nesprávně zjednodušující"

1 2 3 4 5 6 7 8  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.