Slova začinajíci na V

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno V

verifikace

 

"potvrzení správnosti, pravosti; ověřování"

verifikovat

 

provádět verifikaci, ověřovat správnost, pravost

verizmus

 

italský umělecký směr přelomu 19. a 20. století usilující o pravdivé vyjádření skutečnosti

verk

 

"dílo, výtvor, stroj; nepotřebný, nefungující stroj; náčiní, nářadí"

vermicelli

 

tenké italské nudle

vermut

 

dezertní víno

vernier

 

odečítací pomůcka pozorovaných stupnic, nonius

vernisáž

 

slavnostní otevření výstavy

vers libre

 

volný verš

versologie

 

literárně vědný obor zabývající se zkoumáním verše

versta

 

stará ruská délková míra

vertebra

 

obratel

vertebrální

 

obratlový

vertex

 

místo na obloze, do kterého směřuje hvězdný proud

verticilióza

 

infekční parazitická choroba cévního systému rostlin

vertikál

 

výšková kružnice

vertikála

 

svislá přímka, svislice

vertikalizmus

 

snaha při uplatňování vertikální linie

vertikální

 

svislý, kolmý

vertisoly

 

druh půdy v oblastech s periodickým prosycháním půdy

verzálka

 

velké písmeno

verzatilka

 

patentní tužka

verze

 

"varianta, obměna, jedna z několika rozdílných podob textu, vylíčení události z vlastního hlediska; rozcházející se zprávy, o téže události."

verzifikace

 

převedení do veršů, zveršování, veršování

verzus

 

proti

vesna

 

jaro

vesperale

 

katolická liturgická kniha obsahující nešporové texty s notací

vestálka

 

"starořímská panenská kněžka ; cudná dívka"

vestibul

 

"dvorana, vstupní hala, předsálí; lék. vestibulum - předsíň, vchod např. dutiny nosní, ústní"

vestibulologie

 

obor zabývající se diagnostikou a léčením, poruch rovnovážného ústrojí

veterán

 

"vysloužilec; účastník soutěží nejstarší věkové kategorie"

veteraniáda

 

soutěž veteránů

veterinární

 

zvěrolékařský

veterinářství

 

zvěrolékařství

veto

 

"zakazuji; projev nesouhlasu, vznesení námitky; právo učinit neplatným nějaké usnesení"

vetovat

 

uplatnit právo veta, zakazovat

vexillum

 

klasický římský prapor čtvercového tvaru, nejčastěji červený

vexiloid

 

předchůdce praporu z jiného materiálu než textilu

vexilologie

 

nauka o vlajkách a praporech

veziko-

 

první část složených slov mající význam měchýř, měchýřový

vezikula

 

ohraničená dutina v pokožce nebo pod ní, puchýř

vezikulitida

 

zánět semenných váčků

vezír

 

vysoký státní hodnostář v některých islámských zemích

via

 

"cesta; silnice, ulice"

via facti

 

vývojem věci, ve skutečnosti

viadukt

 

obloukový most převádějící dopravu přes široké údolí, vodní toky

vibrace

 

"chvění, vibrování; kmitání"

vibrafon

 

samoznějící ladný hudební bicí nástroj

vibranta

 

hláska vznikající chvěním jazyka kmitavá souhláska

vibrato

 

"hud. chvějivě; přirozené kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře"

1 2 3 4 5 6 7 8  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.