Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

habán

 

"1. potomek německých novokřtěnců; 2. dlouhán"

habanera

 

"španělsko-americký dvoudobý tanec volného tempa; hudební skladba téhož charakteru"

habdala

 

židovská děkovná modlitba pronášená pánem domu k ukončení sabatu

habilitace

 

udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent

habilitovat

 

dosáhnout hodnosti docenta

hábit

 

"dlouhý řeholní oděv; splývavé šaty"

habitace

 

"bydlení, obydlí; prostředí bydliště nebo výskytu"

habitat

 

místo výskytu určitého organizmu, biotop

habituace

 

navykání, zdomácňování,přijímání

habitualita

 

vznik návyků

habituální

 

obvyklý, ustálený

habitué

 

každodenní návštěvník,stálý host

habitus

 

celkový vzhled, souhrn zjevných vlastností

hacienda

 

"chata; venkovská usedlost"

hacker

 

počítačový fanda nelegálně pronikající do cizích databank

hadál

 

nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů

hádes

 

"podsvětí; podzemní říše mrtvých v řecké mytologii"

hadrom

 

dřevní část cévního svazku rostlin

hadron

 

těžká elementární částice podléhající silné interakci

hadž

 

pouť do Mekky

hadži

 

muslim,který vykonal pouť do Mekky

háfiz

 

titul muslima, který zná korán zpaměti

hagada

 

"vyprávění, líčení; vyprávění obsažená v talmudu"

hagiografie

 

písemnictví s náměty životních osudů a činů světců

hagiolatrie

 

uctívání světců

hagiotika

 

nauka o světcích

hajduch

 

"1. sólový mužský lidový tanec; 2. v Uhrách ozbrojený sluha, dráb; uherský žoldnéř"

hajduk

 

lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně

hajlovat

 

zdravit německým pozdravem Heil

hajtra

 

"kůň ve špatném stavu; zchátralina"

hajzl

 

"1. záchod; 2. špatný, zlý člověk, mizera, darebák"

haknkrajc

 

hákový kříž, odznak nacizmu

halace

 

odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy

halacha

 

"způsob života, chození; zákonná ustanovení v talmudu"

halali

 

lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu

halapartna

 

bodná a sečná zbraň

halászlé

 

maďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami

halftime

 

"1. v džezu tempo o polovinu pomalejší než předchozí; 2. sport poločas"

halfvolej

 

úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy

halibut

 

"platýs; uzená nebo mražená úprava platýse"

halit

 

kamenná sůl

halma

 

"1. desková společenská hra; 2. druh starořeckého atletického skoku"

halo

 

"světelný kruh kolem zdroje světla, kolo; kruh, prstenec kolem něčeho, odlišující se barvou od okolí"

halo-

 

první část složených slov mající význam sůl, solný

halobiont

 

slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy

haló-efekt

 

zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu

halofilní

 

slanomilný

halofobní

 

slanobojný, vyhýbající se slaným půdám

halofyt

 

slanomilná rostlina

halogen

 

chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků

1 2 3 4 5 6 7 8 15 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.