Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

harém

 

"ženská část muslimského domu; souhrnné označení muslimových žen"

harfa

 

drnkací rámový strunný hudební nástroj

harlekýn

 

"1. komická postava italské improvizované komedie; závěs nebo sufita kryjící horní část jeviště; 2. sladký dort s dvoubarevnou šlehačkou"

harmatan

 

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary

harmonický

 

"souzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)"

harmonie

 

"soulad, dokonalý řád;1. souhrn vztahů mezi tóny, souzvuk nauka o významu a použití akordů; 2. vzájemné zvukové přizpůsobení, připodobnění samohlásek"

harmonika

 

jazýčkový dechový hudební nástroj

harmonium

 

jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí

harmonizace

 

"sladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem"

harmonizovat

 

"uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem"

harmonogram

 

diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností

harmonovat

 

"být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku"

harpagon

 

lakomec

harpsichord

 

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo

harpuna

 

oštěp zakončený hákem a připojený obv. lanem k lodi

haruspex

 

etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete

haruspicium

 

věštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete

Hash

 

Měrná jednotka výpočetního výkonu označující počet výpočetních operací, které je hardware schopno za určitý čas uskutečnit.

haskala

 

směr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století

hastrman

 

vodník

haše

 

"kašovitý pokrm; mleté nebo sekané maso dušené na cibulce"

hašiš

 

droga z indického konopí

haterie

 

tříoká ještěrka z triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu

hathajóga

 

"jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla; metoda k dosažení duchovní dokonalosti"

hatchback

 

karoserie automobilu s otevírací zadní částí

hattrick

 

"vstřelení tří branek stejným hráčem v jednom utkání; dosažení tří vítězství za sebou"

haur

 

"1. člověk dávající přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti, náfuka, vejtaha; 2. horník"

hausarest

 

domácí vězení

hausbót

 

obytná loď

hausnumero

 

vymyšlené, náhodně zvolené číslo

haussa

 

růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách

haussista

 

obchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer

haute couture

 

přední módní salony určující vývoj módy

haute volée

 

vznešená společnost, smetánka, panstvo

hautreliéf

 

vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů

hauzírovat

 

"provozovat podomní obchod; stále s něčím obcházet"

havana

 

"1. havano - druh jemných doutníků; 2. druh tenkého hlazeného papíru"

havárie

 

"nehoda; porucha, neštěstí"

havarijní

 

"vztahující se k havárii; naléhavý; ohrožující bezpečnost"

havelok

 

dlouhý pánský plášť bez rukávů a s pelerínkou

hazard

 

"1. činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě; vysoké riziko; 2. tech. nežádoucí výstupní signál logického prvku vzniklý nepřesnou synchronizací mezi vstupními signály"

headhunting

 

přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment

headline

 

"titulek, nadpis; stručný přehled"

hearing

 

veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů

heavy metal

 

hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy

hebraizmus

 

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený

hebreistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa

hedge

 

"zeď, ochrana, bariéra; h. obchod - krycí obchod, ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů"

hédonizmus

 

pojetí slasti jako nejvyšší hodnoty, dobra

hegelovství

 

filozofický systém G. W. F. Hegela

1 2 3 4 5 6 7 8 15 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.