Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hysteroskop

 

optický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů

hysteroskopie

 

vyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.