Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

howg

 

v indiánských jazycích domluvil jsem, konec

hrivna

 

grivna, hřivna,připravovaná měnová jednotka Ukrajiny

hubertus

 

"teplý plášť, původně myslivecký; huberťák"

hucul

 

plemeno malého horského koně původem z Karpat, huculský kůň

hugenot

 

francouzský stoupenec calvinova učení

hula-hup

 

módní tanec 60. let 20. století s vířivým pohybem boků, popřípadě s obručí kolem nich

hulán

 

"1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec"

húlava

 

"1. prudký nárazovitý vítr trvající často jen několik minut; 2. hulava- mračno, přeháňka, přeháňkové počasí"

human reletions

 

"1. mezilidské vztahy; 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy"

humanista

 

"lidumil, humánní člověk; odborník v humanitních vědách"

humanita

 

"lidskost; lidumilnost, láska k člověku, člověčenství"

humanitární

 

lidský, lidumilný, humánní, humanitní

humanitní

 

"vztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární"

humanizace

 

polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy

humanizmus

 

"uznání hodnot člověka a lidskosti; kulturněhistorický směr renezance"

humánní

 

lidský, humanitární, humanitní

humbuk

 

"klam, podvod; planý rozruch"

humidita

 

vlhkost

humifikace

 

rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu

humor

 

dobrá a veselá nálada, žertování

humorální

 

související se šťávami, tekutinami v organizmu

humoreska

 

"1. krátká vtipná povídka; 2. drobná veselá instrumentální hudební skladba"

humorista

 

"vtipálek; spisovatel humoristických děl"

humoristika

 

literární žánr vlídně zesměšňující komické životní situace

humorizmus

 

humoristický literární směr

humózní

 

obsahující humus, humusový

humr

 

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, homar

humus

 

souhrn organických látek v půdě

hungaristika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou maďarského národa

hunt

 

"1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu"

hunter

 

"1. honební kůň chovaný zejm. v Anglii a Irsku; 2. lovecký pes"

huntovat

 

ničit, kazit

hurdiska

 

dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce

hurikán

 

"místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v severních částech Atlantského oceánu; uragán"

huriska

 

"1. krásná, věčně mladá dívka v ráji; 2. Milostnice"

hurónský

 

hlučný, divoký

hurtovat

 

spěchat, naléhat, lomozit

husar

 

"1. voják lehké jízdy; 2. český lidový tanec"

husarský

 

divoký, bujný, odvážný

hyalinní

 

průsvitný, čirý, opticky homogenní

hyalit

 

skelný opál

hyalo-

 

první část složených slov mající význam sklo, skleněný, sklovitý

hybrid

 

"míšenec; kříženec"

hybridizace

 

"1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu"

hybridní

 

"vzniklý křížením, smíšením; kříženecký, míšenecký"

hydra

 

"obluda, vodní saň; něco obludného, těžko zdolatelného"

hydrant

 

nástavec vodovodního potrubí umožňující odběr vody ve větším množství

hydratace

 

"1. slučování látky s vodou nebo její zabudování do krystalu, hydratizace; 2. lék. Zavodnění"

hydratura

 

stupeň nasycení rostliny vodou

hydraulický

 

"1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky"

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.