Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hyena

 

"1. psovitá šelma živící se zdechlinami; 2. příživník, bezcitný a bezohledný člověk"

hyenizmus

 

"neúcta k mrtvým; využívání neštěstí druhých; surovost, bezcitnost, bestialita"

hyfa

 

houbové vlákno, ze kterého je tvořeno podhoubí a plodnice hub

hygiena

 

"očista; nauka o zdravém způsobu života"

hygro-

 

první část složených slov mající význam vlhko, vlhký

hygrofilie

 

vlhkomilnost

hygrologie

 

nauka o vlhkosti, zejm. vlhkosti vzduchu

hygrometr

 

vlhkoměr

hygroskopicita

 

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hydroskopie, hygroskopičnost

hygroskopie

 

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hygroskopicita, hygroskopičnost

hylozoizmus

 

starořecký názor o formování látky životním principem

hymen

 

panenská blána

hymna

 

"slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv"

hymnus

 

"1. oslavná báseň; 2. duchovní píseň k oslavě boha"

hyper-

 

první část složených slov mající význam nadbytečný, přehnaný, velký

hyperaktivita

 

nadměrná činnost

hyperbola

 

"1. zveličení, nadsázka; 2. jedna z kuželoseček"

hyperbolický

 

mající tvar hyperboly, související s hyperbolou

hyperboloid

 

jedna z kvadrik, která vznikne otáčením hyperboly kolem jedné z jejích os symetrie

hyperdaktylie

 

vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů

hyperfunkce

 

nadměrná činnost

hyperinflace

 

rychlá inflace

hypermangan

 

manganistan draselný

hypermetropie

 

dalekozrakost

hypermnézie

 

nadměrná schopnost zapamatování si a reprodukování

hyperodoncie

 

vrozená vada projevující se přespočtem zubů

hyperocha

 

suma vrácená dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů

hyperon

 

elementární částice patřící mezi baryony

hyperosmie

 

chorobně zvýšená čichová schopnost

hyperpatie

 

zvýšená vnímavost na různá podráždění

hyperplazie

 

zvětšení orgánu způsobené zmnožením jednotlivých buněk

hyperpnoe

 

prohloubené dýchání

hypersomnie

 

chorobná spavost

hypersonický

 

nadzvukový

hyperstezie

 

zvýšená citlivost, zvýšené vnímání podnětů

hypertenze

 

zvýšený krevní tlak

hypertenzní

 

související s vysokým krevním tlakem

hypertermie

 

stav zvýšené teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulace, vznikající z přehřátí

hypertextový

 

pracující s významy, ne pouze se slovy

hypertonie

 

"zvýšené napětí; zvýšený krevní tlak"

hypertrichóza

 

nadměrné ochlupení

hypertrofický

 

zbytnělý, zvětšený

hypertrofie

 

zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části

hypertrofovaný

 

zvětšený

hypervitaminóza

 

chorobný stav z nadbytku vitaminů v organizmu

hypestezie

 

snížená citlivost, snížené vnímání podnětů

hypnabilita

 

psychické vlastnosti podmiňující snadné zhypnotizování, podléhání vlivu hypnotizéra

hypno-

 

první část složených slov mající význam výška, výškový

hypnolepsie

 

chorobná ospalost

hypnologie

 

nauka o spánku a hypnóze

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.