hypnolepsie

Výraz (slovo) hypnolepsie a má tento význam:

chorobná ospalostDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hypnabilita, hypno-, hypnologie, hypnopedie, hypnoteraple

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.